Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Ignacy Krasicki to najjaśniejsza gwiazda polskiego oświecenia - poeta, prozaik, publicysta oraz komediopisarz. Zwany przez sobie współczesnych księciem poetów polskich. Jeden z najbliższych współpracowników Stanisława Augusta w jego działalności kulturowej, współorganizator i uczestnik tzw. obiadów czwartkowych. Włożył olbrzymi wkład w kształtowanie „Monitora” – pierwszego nowoczesnego czasopisma moralno-politycznego w Polsce.

Twórczość Krasickiego poraża kunsztem i bogactwem gatunkowym, pisał: bajki, satyry, poematy heroikomiczne, wiersze, powieści, komedie, poza tym prace naukowe oraz encyklopedyczne.

Obok wybitnej inteligencji, wszechstronnego wykształcenia i talentu literackiego miał też Krasicki przymioty osobiste, które jednały mu sympatię otoczenia, ułatwiały drogę do kariery. Wytworny, dowcipny, przystojny, brylował w salonach stołecznych i magnackich. Prezentował idealny wzór ówczesnego człowieka z towarzystwa – „galantomana” (...).


Krasicki jest z pewnością najbardziej znanym i lubianym z oświeceniowych poetów. Dzięki uniwersalnej wymowie większości jego dzieł, wciąż budzi podziw u czytelników, od przeszło dwóch stuleci bawi i uczy kolejne pokolenia.

Bibliografia


Biografia Krasickiego:
1. Paul Cazin, Książę biskup warmiński Ignacy Krasicki 1735-1801, tł. Michał Mroziński, posłowie opracował i bibliografię dopełnił Zbigniew Goliński, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1983.
2. Elżbieta Aleksandrowska, hasło: Ignacy Krasicki, w: Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny , t. 2, WSiP, Warszawa 2001.

Bajki:
1. Mieczysław Klimowicz, Oświecenie, PWN, Warszawa 1999.
2. Janusz Ryba, Między uniwersalną prawdą a polityczną aktualizacją („Ptaszki w klatce” I. Krasickiego), w zbiorze: Poezja polska. Interpretacje, pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Bogdana Zelera, Wydawnictwo „Książnica”, Katowice 2000.
3. Z. Goliński, Wstęp, w: Ignacy Krasicki, Bajki, Wrocław 1975.

Satyry:
1. Janusz Ryba, „Taktowny” panegiryk, w zbiorze: Poezja polska. Interpretacje, pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Bogdana Zelera, Wydawnictwo „Książnica”, Katowice 2000.
2. Mieczysław Klimowicz, Oświecenie, PWN, Warszawa 1999.
3. Józef Tomasz Pokrzywniak, Wstęp, [w:] Ignacy Krasicki, Satyry i Listy, wyd. trzecie poprawione, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999.

Monachomachia:
1. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego
2. Zbigniew Goliński, Wstęp, w: Ignacy Krasicki Monachomachia i Antymonachomachia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976.
3. Mieczysław Klimowicz, OświecenieMapa serwisu: