Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1735 (3 II) – w Dubiecku rodzi się przyszły poeta;

1743-1750 – Krasicki uczy się w jezuickim kolegium lwowskim;

1751 – Krasicki wyjeżdżą do Warszawy, gdzie podejmuje naukę w seminarium misjonarzy przy kościele Św. Krzyża;

1752-1768 – powstaje Zbiór różnych wierszy nabożnych, moralnych i zabawnych – notatnik lektur Krasickiego z czasów seminaryjnych i późnijeszych

1759-1761 – studia w Rzymie

1766 - Ignacy Krasicki zostaje biskupem warmińskim;

1774 – Hymnu do miłości ojczyzny;

1775- Myszeidos. Pieśni X (poemat heroikomiczny);

1776- Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki (pierwsza polska powieść!!!);

1778 – Monachomachia, czyli Wojna mnichów;(poemat heroikomiczny)

1778-1803 – Pan Podstoli(powieść edukacyjna); cz. I 1778, cz. II 1784, cz. III 1803;

1779 – Bajki i przypowieści;
- Satyry;
- Antymonachomachia;
- Historia (powieść o charakterze rozprawy filozoficzno-obyczajowej);

1780 – Wojna chocimska (poemat bohaterski);
- pod nazwiskiem M. Mowińskiego wychodzą trzy z siedmiu napisanych przez Krasickiego komedii: Solenizant, Łgarz i Statysta;

1782 – Opisanie podróży z Warszawy do Biłgoraja

1781-1783– wychodzi w Warszawie nakładem drukarni Michała Grlla Zbiór potrzebniejszych wiadomości (dwutomowa encyklopedię powszechną);

1792/1793 – we Lwowie ukazuje się tłumaczenie Pieśni Osjana;

1794 – Powieść prawdziwa o narożnej kamienicy w Kukurowcach (powieść alegoryczna);

1795 - Ignacy Krasicki zostaje arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski;

1801 (14 III) - w Berlinie Ignacy Krasicki umiera;

1802 – pośmiertnie ukazują się Bajki nowe

1803 – O rymotwórstwie i rymotwórcach (słownik pisarzy polskich i obcych);Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Monachomachia - streszczenie
2  Obraz społeczeństwa polskiego w "Satyrach" Krasickiego
3  Hymn do miłości Ojczyzny - analiza i interpretacja