Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
2. Konflikt między dworem a zaściankiem:
a) zaznacza się on między Benedyktem Korczyńskim a Bohatyrowiczami.
b) podłożem konfliktu są szkody, jakie wyrządziły krowy, należące do Anzelma, na ziemiach Benedykta. Korczyński zakłada sprawę sądową, którą wygrywa i ma zasądzone odszkodowanie, które musi mu wypłacić Bohatyrowicz.

c) postawa Benedykta – jest zapamiętały w swym uporze i walce o utrzymanie ziemi rodowej. Po klęsce powstania, przytłoczony problemami życia codziennego, zapomniał o przyjaźni, łączącej jego braci z Bohatyrowiczami.

d) postawa Anzelma – jest gotów do pojednania. Zjawia się w Korczynie, aby poprosić Benedykta, aby odstąpił od zapłacenia odszkodowania.

e) do pojednania zwaśnionych stron doprowadzają rozmowa Benedykta z Witoldem oraz zaręczyny Justyny z Jankiem Bohatyrowiczem. Korczyński wycofuje się z roszczeń sądowych i zjawia się w domu Anzelma, który przyjmuje sąsiada z należytym szacunkiem.

3. W „Nad Niemnem” można odnaleźć również inne konflikty, które jednak nie mają szczęśliwego zakończenia:
a) konflikt między Benedyktem a jego żoną, Emilią – Korczyński nie potrafią dojść do porozumienia, a ich małżeństwo nie należy do łatwych związków. Benedykt, skupiony na swoich obowiązkach, nie spełnia oczekiwań żony, która z kolei nie rozumie jego potrzeby pracy i uporczywej walki o utrzymanie rodowej ziemi. Żyją w jednym domu, lecz osobno, każde w świecie własnych wartości.

b) konflikt między panią Andrzejową a jej synem, Zygmuntem – zaostrza się w momencie, kiedy Zygmunt namawia matkę do sprzedania rodowych Osowców. Kiedy kobieta nie zgadza się, z ust syna padają ostre zarzuty pod adresem ojca, który obnażają ironiczny stosunek Zygmunta do pamięci ojca i jego ideałów. Pani Andrzejowa uświadamia sobie, że poniosła klęskę, starając się zaspokajać każdy kaprys syna, który wyrósł na zapatrzonego w swoje potrzeby egoistę, nie szanującego zmarłego ojca i swej tożsamości narodowej.

Zakończenie
Zastanów się, jaką funkcję w problematyce powieści pełni motyw konfliktu.

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij  Dowiedz się więcej
1  Nad Niemnem - streszczenie
2  Charakterystyka Zygmunta Korczyńskiego
3  Charakterystyka Justyny Orzelskiej