Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Jan Bohatyrowicz jest jednym z głównych bohaterów powieści Elizy Orzeszkowej: „Nad Niemnem”. Jest synem Jerzego, powstańca z roku 1863, który poległ w czasie walk narodowowyzwoleńczych. Po jego śmierci siedmioletnim wówczas Jankiem zaopiekował się stryj, Anzelm, który wychował go w poszanowaniu narodowej i rodowej tradycji.

Jan jest mężczyzną trzydziestoletnim, silnym, zdrowym, wysokim i przystojnym. Ma jasne, gęste, wypłowiałe włosy, błękitne oczy, bujne i krzaczaste wąsy, a jego cera jest spalona słońcem. Jest uosobieniem siły, wigoru, witalności i zdrowia. Jest doskonałym i wzorowym gospodarzem, nie obawia się wysiłku i kocha ziemię, która zapewnia mu byt. Praca w gospodarstwie sprawia mu prawdziwą przyjemność, odnajduje w niej spełnienie i satysfakcję. Nie jest nią znużony i często śpiewa podczas wykonywania swych obowiązków. Janek jest człowiekiem pogodnym, wrażliwym, zaradnym i uczciwym. W swoim postępowaniu kieruje się szlachetnymi pobudkami, zawsze też stara się być szczerym i rozsądnym. Zna prawdziwą wartość ciężkiej pracy, która daje mu poczucie godności osobistej. Głębokim szacunkiem darzy Anzelma, a w stosunku do innych ludzi jest lojalny i prostoduszny, dzięki czemu cieszy się sympatią otoczenia. Jest również młodzieńcem niezwykle odpowiedzialnym, troskliwym i opiekuńczym. Opiekuje się młodszą siostrą, Antolką, a Justynie Orzelskiej zapewnia poczucie bezpieczeństwa i ofiarowuje jej szczerą przyjaźń, która z czasem przeradza się w głęboką miłość.

Jan Bohatyrowicz jest mężczyzną niezwykle prawym, wychowanym w duchu patriotyzmu i głębokiego szacunku dla tradycji i ziemi rodowej. W swoich decyzjach kieruje się głosem serca. Jest bohaterem niezwykle pozytywnym, wzbudzającym sympatię, podziw i godnym naśladowania.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Nad Niemnem - streszczenie
2  Charakterystyka pozostałych bohaterów Nad Niemnem
3  Eliza Orzeszkowa - biografia