Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
 
a)astrologiczne teorie Wojskiego;
b)pojawienie się komety i przepowiednie niebezpieczeństwa z nim związanego;
2.Przybycie Ks. Robaka do dworu.
3.Rozmowa Bernardyna z Sędzią, w której ujawnia swoją tożsamość (Jacka Soplicy, brata Sędziego).
4.Wyjazd zakonnika w celu uspokojenia wzburzonej szlachty.
5.Rozmowa Tadeusza z Sędzią – plany szybkiego wyjazdu wyłożone przez młodzieńca.
6.Nocne spotkanie Tadeusza z Telimeną i zerwanie związku.
7.Próba samobójcza Tadeusza powstrzymana najazdem Hrabiego.
8.Zajazd:
a)wzięcie w niewolę mieszkańców dworu;
b)przygotowanie uczty suto zakrapianej alkoholem
c)zakończenie zajazdu zapadnięciem w głęboki sen.

Księga IX Bitwa
1.Obudzenie się wczorajszych triumfatorów w niewoli.
2.Przyjście z pomocą Soplicy przez okoliczną szlachtę i wojsko rosyjskie.
3.Nieudane (przez twarde stanowisko Płuta) próby polubownego załatwienia sprawy podejmowane przez Sędziego.
4.Przybycie Ks. Robaka z przebranym Maćkiem Dobrzyńskim i jednym z Mickiewiczów.
5.Uczta wyprawiona przez Bernardyna, suto zakrapiana alkoholem.
6.Potajemne uwolnienie uczestników zajazdu przez Maćka i Mickiewicza.
7.Spoliczkowanie Płuta przez Tadeusza, dające początek bitwie.
8.Bitwa z Moskalami:
a)rozgromienie znacznej części oddziałów rosyjskich przez szlachtę;
b)walka z oddziałem Rykowa:
rozbicie zwartych szyków oddziału przez Konewkę Dobrzyńskiego;
ucieczka reszty oddziału do ogrodu;
atak Hrabiego na Moskali – Ks. Robak zostaje trafiony kulą przeznaczona dla ostatniego z Horeszków;
pomysł Wojskiego, aby przewrócić na Rosjan starą wieżę do wyrobu serów, i wcielenie owego pomysłu w życie;
c)kapitulacja Rykowa;
9.Zwycięstwo.
10.Niepisana umowa z Rykowem dotycząca przemilczenia ostatnich wydarzeń.
11.Przyznanie się Gerwazego do zabicia Płuta.
12.Uczta kończąca ostatni zajazd na Litwie.

Księga X Emigracja. Jacek
1.Nocna burza nad Soplicowem.
2.Przygotowania do wyjazdu najbardziej aktywnie walczących na emigrację (w tym Tadeusz i Hrabia).
3.Pożegnanie:
a)Tadeusza z Zosią;
b)Hrabiego z Telimeną;
4.Spowiedź Ks. Robaka:
a)ujawnienie swojej tożsamości przez Jacka Soplicę (Ks. Robaka);
b)opowieść o przyczynach waśni rodowych przekazana z perspektywy Jacka;
c)historia losów Jacka po zamordowaniu Stolnika;
5.Wybaczenie krzywd przez Gerwazego i wiadomość o przedśmiertnym przebaczeniu ze strony Stolnika.
6.Wiadomość o wypowiedzeniu wojny Rosji przez Napoleona.
7.Śmierć Jacka Soplicy.

Księga XI Rok 1812
1.Wkroczenie wojsk Napoleona do Rosji.
2.Stacjonowanie wojsk polskich w Soplicowie.
3.Nabożeństwo w dzień Najświętszej Panny Kwietniowej.
4.Publiczna rehabilitacja postaci Jacka Soplicy poczyniona przez Podkomorzego:
a)wskazanie na jego losy po zabójstwie Stolnika;
b)informacja o przyznaniu mu orderu kawalera Legii Honorowej;
5.Powtórne zaręczyny Tadeusza z Zosią.
6.Rozstrzygnięcie sporu o Kusego i Sokoła satysfakcjonujące dla obydwu stron.
7.Rozpoznanie w jednym z gości Hrabiego i serdeczne przywitanie go przez Sędziego.
8.Pojawienie się drugiej pary narzeczonych – Asesora i Tekli Hreczeszanki.

Księga XII Kochajmy się
1.Uczta zaręczynowa we dworze:
a)Wojski kuchmistrzem i marszałkiem dworu;
b)historia serwisu Wojskiego;
c)bogactwo i różnorodność potraw wzbudzające zachwyt gen. Dąbrowskiego;
d)pojawienie się Maćka nad Maćkami;
e)pojawienie się Gerwazego ze Scyzorykiem, który budzi ogólny podziw;
f)podarowanie Scyzoryka gen. Kniaziewiczowi;
g)krytycyzm Maćka w kwestii naiwnej wiary w pomoc Napoleona;
h)pojawienie się ostatniej pary narzeczonych: Rejenta i Telimeny;
i)krytyczna cena stroju i zachowania Rejenta przez Maćka i jego powrót do zaścianka;
j)ostateczne zerwanie więzów między Telimeną a Hrabim;
2.Uczta dla włościan na świeżym powietrzu:
a)przybycie gości z dworu na dziedziniec;
b)decyzja Tadeusza i Zosi o uszlachceniu poddanych
c)koncert Jankiela;
d)polonez prowadzony przez Podkomorzego;
e)biesiadowanie do późna;
3.Komentarz narratora mający na celu podkreślenie autentyczności opowiedzianej historii.

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Pan Tadeusz - streszczenie szczegółowe
2  Pan Tadeusz - cytaty
3  Artyzm Pana Tadeusza