Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Księga I Gospodarstwo
1.Opis Soplicowa.
2.Powrót Tadeusza do domu po latach nauki w Wilnie.
3.Pierwsze spotkanie Tadeusza z Zosią.
4.Przywitanie młodzieńca z Sędzią.
5.Wspólny posiłek:
a)nauka Sędziego o grzeczności;
b)głos Podkomorzego w sprawie mody;
c)początek sporu Asesora z Rejentem;
6.Przedstawienie sytuacji politycznej w Europie i na Litwie.
7.Przybycie ks. Robaka do dworu w Soplicowie.

Księga II Zamek
1.Polowanie na zająca.
2.Przybycie Hrabiego do zamku.
3.Spotkanie Hrabiego z Gerwazym:
a)wyłożenie przez Hrabiego planu sprzedaży zamku Soplicom;
b)opowieść Gerwazego o historii zamku i rodu Horeszków:
miłość Jacka Soplicy i Ewy Horeszkówny;
podanie Jackowi czarnej polewki przez Stolnika;
najazd Moskali na siedzibę Horeszków;
zabicie Stolnika przez Jacka;
c)zmiana decyzji Hrabiego;
4.„Podglądanie” Zosi w sadzie przez Hrabiego przerwane przez pojawienie się Ks. Robaka.
5.Śniadanie u Sopliców:
a)dalszy spór Asesora z Rejentem;
b)zaloty Tadeusza i Telimeny;
c)„walka” Wojskiego z muchami;
d)próba rozwiązania sporu o Kusego i Sokoła podjęta przez Wojskiego;
e)zaproszenie gości przez Telimenę na grzybobranie.


Księga III Umizgi
1.Ponowne zakradnięcie się Hrabiego do sadu i spotkanie z Zosią.
2.Rozczarowanie Hrabiego osobą, a zwłaszcza domniemanym statusem społecznym Zosi.
3.Grzybobranie.
4.Wydarzenia w Świątyni Dumania:
a)rozmowa Telimeny z Sędzią;
b)rozmowa Telimeny z Hrabią na temat sztuki i uroków przyrody zagranicznej;
c)przybycie Tadeusza i włączenie się do rozmowy;
d)potajemne wręczenie Tadeuszowi przez Telimenę klucza do sypialni;
5.Obiad u Sopliców.
6.Podjęcie decyzji o zorganizowaniu polowania na niedźwiedzia.

Księga IV Dyplomatyka i łowy
1.Przygotowania do łowów.
2.Agitacja polityczna Ks. Robaka wśród szlachty zgromadzonej w karczmie u Jankiela.
3.Polowanie na niedźwiedzia:
a)atak przestraszonego zwierza na Hrabiego i Tadeusza;
b)chybione strzały obydwu zaatakowanych;
c)zaatakowanychpowalenia zwierzęcia przez Ks. Robaka;
4.Gra Wojskiego na rogu kończąca polowanie.
5.Spór Asesora z Rejentem, tym razem o to, kto zabił niedźwiedzia – wyjaśniony przez Gerwazego.
6.Opowieść Wojskiego o Domejce i Dowejce.
7.Kolejna nieudana próba rozstrzygnięcia sporu o Kusego i Sokoła – żaden z chartów nie wraca z zającem.

Księga V Kłótnia
1.Porównanie przymiotów Hrabiego i Tadeusza poczynione przez Telimenę.
2.Decyzja Telimeny o pokazaniu Zosi gościom.
3.Przedstawienie Zosi Tadeuszowi.
4.Dostrzeżenie przez Tadeusza omyłkowego uznania Telimeny za ową nieznajomą spotkaną pierwszego dnia po przyjeździe.
5.Sprzeczka Tadeusza z Telimeną.
6.Nieprzyjemna przygoda Telimeny z mrówkami.
7.Wieczerza w zamku:
a)nauka Wojskiego o niegrzeczności milczenia przy stole;
b)podział „łupów” z polowania: mięso niedźwiedzie dla klasztoru Ks. Robaka, zaś skóra dla Hrabiego;
c)przypływ urazy i niechęci Hrabiego do Sopliców spowodowany, w jego mniemaniu, litościwym gestem ofiarowania mu skóry zwierzęcia;
d)pojawienie się Gerwazego;
e)kłótnia między Gerwazym i Hrabią a Soplicami i ich gośćmi.
8.Narada Hrabiego ze sługą w sprawie planu zbrojnego odzyskania zamku.

Księga VI Zaścianek
1.Napisanie skargi na zachowanie Hrabiego i Gerwazego przez Sędziego.
2.Wyruszenie Woźnego ze skargą do zamku.
3.Przybycie Ks. Robaka do Soplicowa:
a)rozmowa z Sędzią;
b)wskazanie na konieczność załagodzenia sporu z Hrabią, aby móc współdziałać dla sprawy narodowej;
c)obietnica zaniechania dalszych waśni złożona przez Sędziego, jeżeli Hrabia pierwszy przeprosi;
4.Udanie się Ks. Robaka do zamku i spotkani z Protazym.
5.Wiadomość o wyjeździe Hrabiego do Dobrzyna.
6.Opis zaścianka Dobrzyńskich i jego mieszkańców.
7.Zbiórka szlachty w domu „Maćka nad Maćkami”.

Księga VII Rada
1.Narada nad koniecznością gotowania się do walki o wolność:
a)głos Bartka zwanego Prusakiem;
b)głos Maćka zwanego Chrzcicielem;
c)głos Buchmana;
d)głos Jankiela
2.Pojawienie się Gerwazego i jego przemowa wskazująca na konieczność najazdu na Soplicę.
3.Krytyczny głos Maćka Dobrzyńskiego i wypędzenie zgromadzonych.
4.Przyjazd Hrabiego do zaścianka i niemal powszechna aprobata pomysłu zajazdu (wyjątki stanowili Maciek i Bartek Dobrzyńscy oraz Jankiel).

Księga VIII Zajazd
1.Spokojny wieczór w Soplicowie, spędzany na świeżym powietrzu:

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij




  Dowiedz się więcej
1  Pan Tadeusz - streszczenie „w pigułce”
2  Artyzm Pana Tadeusza
3  Tło historyczno-polityczne w Panu Tadeuszu