Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Konflikt racji moralnych to sytuacja, kiedy człowiek musi wybrać między dwiema racjami o równorzędnej wartości. Niestety niezależnie od podjętej decyzji musi liczyć się z konsekwencjami swojego wyboru.

- Konflikt racji moralnych to jeden z głównych motywów w „Antygonie” Sofoklesa.
- Bohaterka musiała zdecydować czy postąpić zgodnie z wolą króla Kreona, czy zgodnie z prawem boskim.
- Ostatecznie Antygona zdecydowała się pochować brata, czym wyraziła swoją wiarę w wyższość praw bogów nad prawem człowieka.
- Z konfliktem racji moralnych zmagał się także Kreon, który przede wszystkim chciał być dobrym władcą, dlatego zapomniał o sile praw boskich.
- Zarówno Kreon, jak i Antygona ponieśli klęskę, jednak sam Kreon przyznał, że prawo boskie zwyciężyło.

„Konrad Wallenrod” Adam Mickiewicz – konflikt racji moralnych w przypadku Waltera Alfa dotyczył wyboru między walką o dobro ojczyzny a honorowym zachowaniem wobec Krzyżaków, którzy go wychowali;
  Dowiedz się więcej