Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Starożytni Grecy wierzyli, że los człowieka jest przesądzony i żadne działania człowieka nie są w stanie go zmienić. Motyw tragizmu był inspirujący dla wielu twórców, którzy wprowadzili go do swoich utworów.

- Tragizm w przypadku antycznych bohaterów dotyczył konieczności wyboru między równorzędnymi racjami, jednak jakąkolwiek decyzję podjęli, musieli liczyć się z nieuchronnym nieszczęściem.
- Tragizm ludzkiego losu został zaprezentowany w „Antygonie”.
- Tytułowa bohaterka musiała zdecydować czy pochować brata i żyć zgodnie z boskimi nakazami, czy zrezygnować z pochówku i przestrzegać prawo ustanowione przez króla Kreona.
- Dziewczyna uznała, że pochowa brata, ponieważ chciała postąpić zgodnie ze swoim sumieniem i wiarą, jednak za karę została skazana na śmierć. Gdyby jednak nie pochowała brata, prawdopodobnie ukaraliby ją bogowie.
- Tragizm jej postaci był związany nie tylko z konfliktem racji moralnych, ale także z samotnością w walce o sprawiedliwość dla zmarłego brata.

„Król Edyp” Sofokles – równie tragiczny los, jak Antygonę spotkał jej ojca Edypa, który starał się walczyć ze swoim przeznaczeniem, jednak jako bohater tragiczny ostatecznie musiał ponieść klęskę;
  Dowiedz się więcej