Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Literacki obraz kobiet jest niezwykle różnorodny i barwny. Wiele bohaterek ukazanych zostało jako odważne jednostki, zmuszone przez okoliczności losu do wzięcia odpowiedzialności za siebie i swoich bliskich tak jak uczyniły to bohaterki „Zbrodni i kary”.

- Najważniejszą kobietą w powieści Dostojewskiego jest Sonia Siemionowna Marmieładow.
- Ze względu na chorobę macochy i pijaństwo ojca była zmuszona do podjęcia pracy, a ze względu na brak innych możliwości została prostytutką.
- Sonia była wierzącą kobietą, dlatego chętnie pomagała innym mimo że sama żyła w trudnych warunkach.
- To właśnie ona doprowadziła do tego, że zbrodniarz Raskolnikow przyznał się do morderstwa i zdecydował się odbyć karę.
- Także siostra Raskolnikowa Eudoksja Romanowna chciała poświęcić się dla dobra rodziny.
- Zgodziła się wyjść za adwokata Łużyna tylko po to, by poprawić los swoich bliskich.
- Fiodor Dostojewski pokazał zatem obraz młodych kobiet, które musiały szybko dorosnąć i były gotowe poświęcić własne dobro dla swoich bliskich, co świadczy o ich wielkim sercu.

„Mistrz i Małgorzata” Michaił Bułhakow – tytułowa bohaterka zostawiła dla ukochanego swoją rodzinę, a także weszła w układ z diabłem. Jej poświęcenie opłaciło się, bo ostatecznie mogła żyć z ukochanym;
  Dowiedz się więcej
1  Miasto jako przestrzeń destrukcji. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Walka człowieka ze swoimi słabościami. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Obraz przemiany wewnętrznej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Obraz miasta i jego mieszkańców. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Jakie są sposoby walki ze złem i moralnym upadkiem człowieka? Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Czego można dowiedzieć się o naturze ludzkiej z literatury? Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst