Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

Zdehumanizowany świat to taki, w którym ludzie porzucili wartości typowe dla naszego gatunku i w konsekwencji stracili swoje człowieczeństwo. W historii niestety możesz zobaczyć, jak wyglądał taki świat w czasach II wojny światowej, kiedy to instynkt przetrwania skłaniał wielu ludzi do porzucenia moralności. Taki obraz wykreował między innymi Tadeusz Borowski w opowiadaniu „Proszę państwa do gazu”.

- Głównym bohaterem Tadek przebywał w obozie w Oświęcimiu i opowiadał o swojej pracy przy obsłudze transportów.
- Ludzie przybywali do obozu w bydlęcych wagonach, a wiele z nich umierało w trakcie podróży.
- Po przybyciu esesmani segregowali przybyłych na tych, którzy mieli pracować i tych, którzy mieli trafić na śmierć do komory gazowej.
- Jedna z kobiet wyrzekła się swojego dziecka, bo sądziła, że dzięki temu przeżyje.
- Współpracownicy Tadka nie mieli współczucia dla przybywających i cieszyli się, że nowy transport oznacza dla nich jedzenie i odzież.
- Jedynie Tadek zastanawiał się, czy jest dobrym człowiekiem.
- Borowski w swoim opowiadaniu stworzył tragiczny obraz zdehumanizowanego świata, który negatywnie wpływał na ludzką psychikę.
- Żyjąc w ciągłym poczuciu zagrożenia, więźniowie ulegali zlagrowaniu i skupiali się jedynie na własnym przeżyciu i zaspokojeniu podstawowych potrzeb fizjologicznych.

„Rok 1984” George Orwell – w powieści przedstawiona została antyutopijna wizja państwa, w którym władza totalitarna doprowadziła do pozbawienia ludzi wolności, godności, swobody wyrażania swoich myśli i prawa do decydowania o swoim życiu. W takich realiach nie było miejsca na człowieczeństwo czy uczucia takie jak litość, współczucie, miłość i przyjaźń;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego










  Dowiedz się więcej