Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
- mitologia i historia Grecji;
- program poetycki poety;
- historia i losy Polski (porównanie ich z dziejami Grecji);
- wizja Polski idealnej;
- ocena Polski rzeczywistej;
- poeta o sobie samym ;
- poeta w grobowcu jest cichy i pokorny;
- zestawia klęskę powstania listopadowego z Cheroneą, gdzie w 338 r. przed Chrystusem Macedończycy pokonali Greków;
- przeciwstawia współczesnemu pokoleniu Polaków bohaterskich obrońców wąwozu termopilskiego (Termopile to słynny wąwóz, w którym Spartanie pod wodzą Leonidasa w 480 r. p.n.e. bohatersko walczyli z Persami);
- przedstawia wizję nowej Polski, której symbolem jest „posąg - z jednej bryły”; jest to państwo bez podziału społecznego, jednolite i oczyszczone z wad i nałogów, a także silne. Poeta wierzy, że Polska odzyska wolność;
- krytykuje wady i lekkomyślność polskiej szlachty.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Grób Agamemnona - analiza i interpretacja
2  Sowiński w okopach Woli - analiza i interpretacja, treść woersza
3  kalendarium twórczości