Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
a. Ugoda bogatych gospodarzy z dworem.
b. Wiadomość o bezprawnej wycince lasu.
c. Bitwa chłopów z Maciejem Boryną na czele o las.
d. Plan zabicia ojca w czasie walki
e. Maciej Boryna raniony przez borowego.
f. Krwawa pomsta Antka.
g. Po zwycięstwie powrót chłopów z nieprzytomnym Boryną do wsi.

III.Wiosna

1. Opustoszałe Lipce.
a. Zdziwienie powracającej z żebrów Agaty.
b. Lipieckie chłopy w kreminale.

2. Rządy Hanki w Borynowym gospodarstwie.
a. Troskliwa opieka synowej nad chorym Boryną
b. Ciężka praca na gospodarce.
c. Konflikty z Jagną.
d. Zaufanie Boryny – wiadomość o ukrytych w zbożu pieniądzach.
e. Chciwość kowala i nieugiętość Hanki.


3. Wielkanoc.
a. Zmartwienia lipieckich kobiet.
b. Odnalezienie przez Hankę Borynowych pieniędzy.
c. Tradycyjne obrzędy wielkanocne.
d. Odwiedziny Hanki u męża w więzieniu.
e. Spotkanie Jagny i Jasia.
f. Wiadomość o zakazie sprzedaży lasu nałożonym przez sąd.

4. Pomoc starego Rocha.
a. Przyjaźń z Hanką.
b. Pomagania w gospodarstwach.
c. Sprowadzenie chłopów z okolicznych wiosek do pomocy przy najpilniejszych robotach – niewypowiedziana radość Lipczaków.

5. Powrót chłopów z więzienia.
a. Radość we wsi i smutek Hanki.(Antka nie wypuszczono).
b. Starania Hanki o uwolnienie męża.
c. Natrętność kowala.
d. Zwyczajne lipieckie życie.

6. Konflikt z Niemcami o Podlasie.
a. Wieści o sprzedaży Podlasia Niemcom.
b. Oburzenie chłopów.
c. Plan odkupienia od Niemców Podlasia i założenia tam „drugich Lipiec”.
d. Wyprawa do Niemców zakończona awanturą i groźbami.
e. Wyjazd nieproszonych sąsiadów.

7. Konflikt syna z Dominikową.
a. Zaręczyny wbrew woli matki.
b. Kłótnia z matką, zakończona szamotaniną – wypędzenie wyrodnego syna z domu.
c. Upór Szymka.
d. Wykupienie kawałka zaniedbanego pola na Podlasiu – plan założenia własnego gospodarstwa.
e. Ciężka praca i pomoc sąsiadów.
f. Skromny ślub z Nastką.

8. Wiadomość o rychłym wypuszczeniu Antka z więzienia.

9. Śmierć Boryny.

IV.Lato

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Chłopi - streszczenie
2  Język „Chłopów”
3  Folklor w Chłopach