Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Zdecydowanie łatwiej jest wymienić różnice niż cechy wspólne tych dwóch bohaterów. Bez wątpienia tym, co ich łączy jest miłość do pięknej Lotty, szlachetność i mieszczańskie pochodzenie. Różniła ich cała reszta.

Albert to typ racjonalisty, który nie podejmuje decyzji pod wpływem impulsu czy emocji, lecz kieruje się zdrowym rozsądkiem. Nawet w takie uczucie jak miłość, wydawałoby się nieprzewidywalnej, u Alberta wynikało przede wszystkim z długiej znajomości i dokładnego poznania Lotty. Można zaryzykować stwierdzenie, że nie był zdolny do romantycznej miłości od pierwszego wejrzenia. Jego uczucie do pięknej kobiety jest głębokie i silne, ale z pewnością nie gwałtowne i namiętne.

Zupełnie inaczej działa Werter. Dla niego najważniejsze jest podążanie za głosem serca. Pod wpływem impulsu gotów był rzucić wszystko i przejść do działania. Zakochując się w Lotcie, nie widział świata poza nią. Marzenia o kobiecie nie dawały mu spokoju, a cierpienie z tym związane doprowadziło go do śmierci. Jego wrażliwość jest tak wielka, że aż przerażająca.

Mężczyźni prezentowali odmienne podejście do wykonywanej pracy. Werter uważał przesiadywanie przy papierach za stratę czasu. Myślami zawsze był gdzie indziej, nie potrafił skupić się na nudnym przeglądaniu dokumentów. Zupełnie inaczej w pracy czuł się Albert. Dla niego była ona wspaniałym polem do popisu. Załatwiając swoje interesy, realizował się niemal całkowicie. Albert robił to, co lubił i robił to najlepiej jak potrafił, dzięki czemu odnosił kolejne sukcesy zawodowe. Można powiedzieć, że Albert był człowiekiem aktywnym, który nie czekał na to, co da mu los, tylko sam sobie to brał. Inaczej postępował bierny Werter, dla którego podjęcie działania oznaczałoby pogwałcenie wyznawanych zasad.

Jedną z zasadniczych różnic między bohaterami był ich wiek. Albert był mężczyzną dojrzałym, znacznie bardziej doświadczonym, a przez to obdarzony większą mądrością życiową. Werter był natomiast młodzieńcem, który dopiero zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że świat rzeczywisty znacznie różni się od tego idealnego, który sobie wymarzył.

Albert i Werter głosili zasadniczo odmienne poglądy. Widać to najlepiej na przykładzie samobójstwa. Dla tego pierwszego oznacza ono szczyt tchórzostwa: łatwiej umrzeć, niż mężnie znosić życie pełne udręki. Jego zdaniem człowiek nie może się poddawać, tylko walczyć o to, co mu się należy. Dla Wertera samobójstwo było przejawem najwyższej wolności człowieka. Według niego każdy z nas ma prawo decydować o tym, kiedy odejdzie z tego świata. Nie widział sensu w znoszeniu choroby, jeśli lekarstwo na nią było tak łatwo dostępne. Poza tym Albert był zwolennikiem twardego prawa, wobec którego nie powinno czynić się żadnych wyjątków. Widać to w sporze o parobka, który dopuścił się morderstwa z zazdrości o kobietę. Werter usiłował go bronić, argumentując, że taki czyn w imię najpiękniejszego uczucia nie zasługuje na karę. Jeden uważał to za najgorsze przestępstwo, a drugi nazywał wielkim, bohaterskim i godnym naśladowania aktem męstwa.

Podsumowując różnice pomiędzy dwoma bohaterami należy powiedzieć, że Albert był twardo stąpającym po ziemi racjonalistą, człowiekiem decydującym o sobie i własnym losie, aktywnym, podczas gdy Werter był nadwrażliwym marzycielem, biernym niewolnikiem swoich własnych uczuć. Pomimo tak wielkich odmienności poglądów, postaw i sposobów na życie mężczyźni darzyli się wzajemną sympatią i szacunkiem (przynajmniej do pewnego momentu). Ten fakt lepiej świadczy o Albercie, o jego wyrozumiałości i tolerancji i otwartości na innych. Werter na jego tle jawi się jako zagubiony młodzieniec, zakochany bez pamięci w niewłaściwej kobiecie, z czym nie potrafił sobie poradzić.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Cierpienia młodego Wertera - streszczenie
2  Charakterystyka Wertera
3  Charakterystyka Alberta