Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Powieść Cierpienia młodego Wertera (oryginalny tytuł Die Leiden des jungen Werthers) to jedno z najsłynniejszych dzieł w historii światowej literatury. Był to pierwszy utwór Goethego. Po raz pierwszy powieść została opublikowana w 1774 roku. Można powiedzieć, że ukazała się w najlepszym dla siebie momencie. Cierpienia młodego Wertera z miejsca stały się wielkim sukcesem, przynosząc jednocześnie rozgłos dla całego nurtu literackiego zwanego Sturm und Drang (burza i niepokój).


Powieść ta uczyniła z Goethego pierwszą gwiazdę zachodniej literatury. Powieść przyjęto jako wielką sensację. Swego czasu wprowadzono na rynek nawet zapach perfum o nazwie Eau de Werther. Swoim dziełem zainspirował wielu innych artystów. Jules Massenet skomponował operę zatytułowaną Werter. W słynnej powieści, autorstwa Mary Shelley – Frankenstein widzimy potwora czytającego Cierpienia…, co miało uczynić z niego człowieka. W 1973 roku Ulrich Plenzdorf napisał powieść Nowe cierpienia młodego W. Powieść Goethego nie tylko przyczyniła się do powstania romantyzmu, ale również dostarczyła słownictwo określające młodzieńczy zamęt, którego używa się do dziś. Be Wertera nie byłoby z pewnością takich dzieł jak Buszujący w zbożu czy Buntownik bez powodu.

Książka nie tylko była bestsellerem, przyczyniła się również do nagłego wzrostu liczby samobójstw wśród zrozpaczonych młodzieńców. W posłowiu do jednego z polskich wydań Cierpień… można przeczytać:
W kilka lat po opublikowaniu popularność powieści wzrosła do tego stopnia, że przyjęła postać „gorączki Werterowskiej”, zwanej także „werteromanią”. Zewnętrznym jej przejawem była moda na strój Wertera i Lotty: mężczyźni nosili żółte fraki i niebieskie kamizelki, zaś kobiety białe suknie z różowymi kokardami. Młodzi ludzie pielgrzymowali do grobu Jerusalema − pierwowzoru Wertera. Dowodem głębszej fascynacji stało się naśladowanie stylu życia tytułowego bohatera i przejęcie jego postawy wobec świata, co zaowocowało szeregiem samobójstw z miłości. Opinia publiczna obarczała odpowiedzialnością za nie Goethego, jako autora literackiego wzorca takiego postępowania, choć w książce nie ma wcale pochwały tego kroku. Pisarz pozostawił czytelnikowi osąd ostatecznej decyzji Wertera, uzależniając go od osobistej wrażliwości odbiorcy.

Mapa serwisu: