Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Dulcynea z Toboso jest damą serca błędnego rycerza, Don Kichota z Manczy. W rzeczywistości jest to młoda, prosta wieśniaczka, Aldonsa Lorenso, mieszkańca Toboso, w której hidalgo był zakochany bez wzajemności przez kilka miesięcy.

Jest to postać tajemnicza, charakteryzująca się swoistym dualizmem. Czytelnik nie poznaje jej bezpośrednio i zna ją jedynie z opowieści Don Kichota i Sanczo Pansy. Obaj jednak postrzegają ją w odmienny sposób. Według słów giermka Aldonsa jest dziewczyną niebrzydką, zdrową, wysoką, silną i krzepką. Ma donośny głos, a w sposobie bycia jest nieco rozpustna i chętnie przyjmuje zaloty mężczyzn. Don Kichot jest przekonany, że Dulcynea jest piękna i cnotliwa. W wyobraźni kreuje wyidealizowany obraz istoty doskonałej, nie dającej się z nikim porównać, którą należy wielbić i dla której musi zdobyć sławę. Dzięki temu dama serca staje się sensem jego życia, podnietą do bohaterskich czynów, bóstwem, któremu musi dochować wierności.

W powieści Cervantesa postać Dulcynei z Toboso zyskuje wymiar symboliczny. Dla Don Kichota staje się symbolem celu, do którego dąży za wszelką cenę. Jest dla niego nieosiągalna dopóty, dopóki nie zdobędzie sławy godnej błędnego rycerza.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  „Don Kichote” - streszczenie szczegółowe
2  Sanczo Pansa - charakterystyka
3  Wątki w powieści Cervantesa