Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Jan Kasprowicz – biografia

Jan Kasprowicz urodził się we wsi Szymborze na Kujawach 12 grudnia 1860 roku. Był pierwszym dzieckiem Piotra i Józefy z Kloftów. Ojciec poety, Piotr Kasprowicz, był człowiekiem niewykształconym, nie umiał pisać ani czytać. Był także mało zaradny, z trudem przychodziło mu utrzymanie rodziny. Dlatego też do ich domu coraz częściej zaglądała bieda i Kasprowiczowie zaczęli szukać pracy najemnej u bogatszych gospodarzy lub w cukrowni w niedaleko... więcejPrzemiany w twórczości Jana Kasprowicza

I okres twórczości

Poeta występuje tutaj jako rzecznik skrzywdzonych i poniżonych. Na tematykę jego twórczości w tym okresie z pewnością wpłynęło jego chłopskie pochodzenie. W jego utworach dominowała tematyka społeczna, podejmował m. in. kwestię biedy chłopa i jego położenia. Z tego czasu pochodzi cykl sonetów Z chałupy i wiersz W chałupie.

II okres twórczości (przełom modernistyczny)

Na tym etapie swojej twórczości Kasprowicz... więcej