Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Przemiany w twórczości Jana Kasprowicza

I okres twórczości

Poeta występuje tutaj jako rzecznik skrzywdzonych i poniżonych. Na tematykę jego twórczości w tym okresie z pewnością wpłynęło jego chłopskie pochodzenie. W jego utworach dominowała tematyka społeczna, podejmował m. in. kwestię biedy chłopa i jego położenia. Z tego czasu pochodzi cykl sonetów Z chałupy i wiersz W chałupie.

II okres twórczości (przełom modernistyczny)

Na tym etapie swojej twórczości Kasprowicz... więcej