Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Jan Kasprowicz, wybitny liryk Młodej Polski, żył w latach 1860 – 1926. Był synem chłopskim i mimo swego pochodzenia udało mu się ukończyć najpierw gimnazjum w Inowrocławiu, potem studia. Uważany był za rzecznika skrzywdzonych i poniżonych, zwłaszcza społeczności chłopskiej. W ten sposób próbował spłacić dług wobec klasy, z której sam pochodził.

Pisać zaczął już w szkole, jednak jego pierwsze dojrzałe utwory powstały dopiero podczas studiów. W jego twórczości wyraźne są wpływy naturalizmu. Kierunek ten często łączył się z radykalną postawą społeczną. W czasie studiów uczestniczył w działalności ugrupowań socjalistycznych. Nazywani oni byli „ikaryjczykami” i głosili demokratyzm społeczny i antyklerykalizm.

W twórczości młodzieńczej kontynuował tradycje romantyczne i pozytywistyczne. W dalszej twórczości miał miejsce zwrot ku katolicyzmowi i przejęcie franciszkańskiej afirmacji świata. Nie tylko tworzył dzieła własne, ale także przekładał utwory innych twórców m. in. Ajschylosa, Eurypidesa. Były to przekłady z greki, łaciny, języka angielskiego i francuskiego.
Znany jest jako twórca cyklów sonetów (np. Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach) i hymnów (np. Dies irae, Moja pieśń wieczorna). Zajmował się także publicystyką (objął stanowisko redaktora w Kurierze Lwowskim).

W jego twórczości wyróżnić można etapy, w których powstawały utwory o zróżnicowanej tematyce i oparte na odmiennych przekonaniach i poglądach poety. Pierwszy okres twórczości cechowała postawa prospołeczna, w kolejnym dokonał się przełom modernistyczny, zaś ostatni, trzeci, to przejście do postawy franciszkańskiej.

Wykaz publikacji


Cykle wierszy:
- Obrazki natury
- Ze Szląska
- Z chałupy
- Obrazy i obrazki chłopskie
- Obrazy, gawędy i opowiadania
- Z swojskiej flory
- Z więzienia

Wydane tomiki wierszy:
- Miłość
- Anima lachrymans i inne poezje
- Krzak dzikiej róży
- Ginącemu światu
- Salve Regina
- Księga ubogich
- Mój świat

Poematy:
- Giordano Bruno (1884)
- Aryman i Oromaz (1884)
- Wojtek Skiba
- Z motywów biblijnych (cykl)
- Miłość
- Z gór (cykl)
- Bunt Napierskiego
- Uczta Herodiady

Dramaty:
- Świat się kończy

Proza poetycka:
- O bohaterskim koniu i walącym się domuMapa serwisu: