Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Akt I (Wykluwanie się ostatecznej decyzji)

1. Pojawienie się trzech wiedźm na wrzosowisku i zapowiedź spotkania zjaw z Makbetem.

2. Bitwa pod Forres:
a) przybycie rannego żołnierza, Sierżanta, do zgromadzonych: króla Dunkana, jego synów – Malkolma i Donalbaina i Lenoxa, pana szkockiego;
b) relacja o męstwie dowódców armii króla: Makbeta i Banka;
c) postanowienie Dunkana o nagrodzeniu Makbeta tytułem i dobrami dawnego tana Kawdoru – zdrajcy Szkocji.

3. Prorocze spotkanie trzech wiedźm oraz Makbeta i Banka, wracających z bitwy przez wrzosowisko:
a) przechwałki wiedźm o ich dokonaniach;
b) poznanie wróżb przez rycerzy:
- trzykrotne powitanie Makbeta jako tana Glamis, tana Kawdoru i króla Szkocji;
- zwrócenie się wiedźm do Banka jako założyciela rodu królów.

4. Spełnienie się dwóch pierwszych przepowiedni dotyczących Makbeta:
- powiadomienie Makbeta o nowych tytułach przez dwóch panów szkockich: Rossa i Angusa;
- mianowanie Makbeta tanem Glamis i Kawdoru przez króla Dunkana.

5. Wydarzenia w domu Makbeta poprzedzające zbrodnię na królu Dunkanie:
- odczytanie przez Lady Makbet listu męża o spotkaniu z wiedźmami i awansie na dworze Dunkana;
- zapowiedź gońca, dotycząca królewskiej wizyty w domu Makbeta i Lady Makbet – w zamku Inverness;
- przybycie króla Dunkana wraz ze świtą do domu Makbeta;
- rozmowa Makbeta z Lady Makbet – rozwiewanie wątpliwości moralnych.

Akt II (Zbrodnia)

6. Noc zabójstwa króla Dunkana:
- rozmowa Banka z Makbetem o ostatnich wydarzeniach w państwie i udanie się Banka na nocleg;
- ostateczna decyzja Makbeta i jego żony o zabiciu króla;
- relacja Makbeta z ominięcia straży przed komnatą Dunkana oraz zasztyletowania króla;
- stukanie do bram zamku podczas zacierania śladów zbrodni przez Makbeta i Lady Makbet.

7. Ujawnienie śmierci króla:
- przybycie panów Lenoxa i Makdufa z ważną wiadomością dla króla;
- odkrycie zwłok Dunkana i zabicie przez Makbeta strażników królewskiej komnaty;
- postanowienie synów Dunkana, Malkolma i Donalbaina, o ucieczce z kraju w obawie przed zamachami;
- rozmowa Starca, Rossa i Makdufa o dziwnych znakach, okropieństwie zbrodni i trudnej sytuacji w państwie.

Akt III (Następstwa zła)

8. Uczta z okazji mianowania Makbeta królem Szkocji:
- zaproszenie Banka, zajętego ważną sprawą w Forres, na ucztę przez Makbeta;
- wynajęcie przez Makbeta morderców Banka i jego syna, Fleance`a, oraz zaplanowanie zabójstwa obu ofiar podczas ich podróży z Forres na ucztę u Makbeta;
- rozmowa Makbeta i Lady Makbet o sposobach na opanowanie strachu i wyrzutów sumienia;
- zabicie Banka przez zbójów i ucieczka Fleance`a z zasadzki;
- powiadomienie króla Makbeta o śmierci Banka i ucieczce Fleansa;

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Makbet - streszczenie szczegółowe
2  Lady Makbet jako archetyp kobiety-zbrodniarki
3  „Makbet” jako tragedia szekspirowska