Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Akt I (Wykluwanie się ostatecznej decyzji)

1. Pojawienie się trzech wiedźm na wrzosowisku i zapowiedź spotkania zjaw z Makbetem.

2. Bitwa pod Forres:
a) przybycie rannego żołnierza, Sierżanta, do zgromadzonych: króla Dunkana, jego synów – Malkolma i Donalbaina i Lenoxa, pana szkockiego;
b) relacja o męstwie dowódców armii króla: Makbeta i Banka;
c) postanowienie Dunkana o nagrodzeniu Makbeta tytułem i dobrami dawnego tana Kawdoru – zdrajcy Szkocji.

3. Prorocze spotkanie trzech wiedźm oraz Makbeta i Banka, wracających z bitwy przez wrzosowisko:
a) przechwałki wiedźm o ich dokonaniach;
b) poznanie wróżb przez rycerzy:
- trzykrotne powitanie Makbeta jako tana Glamis, tana Kawdoru i króla Szkocji;
- zwrócenie się wiedźm do Banka jako założyciela rodu królów.

4. Spełnienie się dwóch pierwszych przepowiedni dotyczących Makbeta:
- powiadomienie Makbeta o nowych tytułach przez dwóch panów szkockich: Rossa i Angusa;
- mianowanie Makbeta tanem Glamis i Kawdoru przez króla Dunkana.

5. Wydarzenia w domu Makbeta poprzedzające zbrodnię na królu Dunkanie:
- odczytanie przez Lady Makbet listu męża o spotkaniu z wiedźmami i awansie na dworze Dunkana;
- zapowiedź gońca, dotycząca królewskiej wizyty w domu Makbeta i Lady Makbet – w zamku Inverness;
- przybycie króla Dunkana wraz ze świtą do domu Makbeta;
- rozmowa Makbeta z Lady Makbet – rozwiewanie wątpliwości moralnych.

Akt II (Zbrodnia)

6. Noc zabójstwa króla Dunkana:
- rozmowa Banka z Makbetem o ostatnich wydarzeniach w państwie i udanie się Banka na nocleg;
- ostateczna decyzja Makbeta i jego żony o zabiciu króla;
- relacja Makbeta z ominięcia straży przed komnatą Dunkana oraz zasztyletowania króla;
- stukanie do bram zamku podczas zacierania śladów zbrodni przez Makbeta i Lady Makbet.

7. Ujawnienie śmierci króla:
- przybycie panów Lenoxa i Makdufa z ważną wiadomością dla króla;
- odkrycie zwłok Dunkana i zabicie przez Makbeta strażników królewskiej komnaty;
- postanowienie synów Dunkana, Malkolma i Donalbaina, o ucieczce z kraju w obawie przed zamachami;
- rozmowa Starca, Rossa i Makdufa o dziwnych znakach, okropieństwie zbrodni i trudnej sytuacji w państwie.

Akt III (Następstwa zła)

8. Uczta z okazji mianowania Makbeta królem Szkocji:
- zaproszenie Banka, zajętego ważną sprawą w Forres, na ucztę przez Makbeta;
- wynajęcie przez Makbeta morderców Banka i jego syna, Fleance`a, oraz zaplanowanie zabójstwa obu ofiar podczas ich podróży z Forres na ucztę u Makbeta;
- rozmowa Makbeta i Lady Makbet o sposobach na opanowanie strachu i wyrzutów sumienia;
- zabicie Banka przez zbójów i ucieczka Fleance`a z zasadzki;
- powiadomienie króla Makbeta o śmierci Banka i ucieczce Fleansa;
- wznoszenie toastów na uczcie, przerywane majaczeniem Makbeta o zjawie ducha Banka;
- opiekowanie słabnącym Makbetem i rozwiewanie podejrzeń lordów przez Lady Makbet.

9. Ukazanie się Hekate i trzech wiedźm na wrzosowisku oraz narzekania Hekate na bezmyślność Makbeta.

10. Rozmowa Lenoxa i Lorda o dokonaniu ojcobójstwa zarówno przez zbiegłych za granicę synów Dunkana, jak i przez zaginionego Fleance`a.

Akt IV (Krwawe rządy króla Makbeta)

11. Kolejne spotkanie Makbeta z wiedźmami:
- przygotowywanie przez wiedźmy i Hekate gorącego kotła do wróżenia przyszłości w jaskini;
- przybycie Makbeta z prośbą o wskazówki;
- ukazanie się ducha Banka i ośmiu innych królów, w tym jednego z lustrem w rękach;
- przepowiednia upadku Makbeta po poruszeniu się lasu Birnam i pojawieniu się człowieka nie zrodzonego z kobiety.

12. Zbrodnia na rodzinie Makdufa:
- poinformowanie króla Makbeta o ucieczce Makdufa do Anglii;
- planowanie zasadzki na żonę i dzieci Makdufa i zdobycie jego dóbr przez Makbeta;
- rozmowa Lady Makduf z synkiem o możliwych przyczynach ucieczki ojca z kraju;
- pojawienie się w domu Makdufa zbójców, nasłanych przez króla Makbeta, i zamordowanie rodziny Makdufa.

13. Przygotowania obalenia rządów Makbeta, dzięki pomocy angielskiego wodza Siwarda:
- rozmowa Makdufa i Malkolma na dworze w Anglii o niesprawiedliwych posądzeniach o zdradę w ojczyźnie oraz o przemianie mężnego i szlachetnego Makbeta w tyrana i kłamcę;
- opis angielskiej biedoty, chorującej na nieuleczalne przypadłości, a uzdrawianej przez modlitwy ich króla i opiekuna;
- przybycie Rossa z wiadomością o podbiciu zamku Makdufa i zamordowaniu jego rodziny;
- postanowienie lordów o natychmiastowym wyruszeniu na Szkocję przeciwko Makbetowi.

Akt V (Upadek tyrana)

14. Choroba Lady Makbet:
- spostrzeżenia damy dworu o chodzeniu królowej we śnie podczas nieobecności męża, Makbeta;
- diagnoza lekarza o złym stanie królowej: chorobie jej zmysłów, a także duszy.

15. Przebieg wojny szkocko-angielskiej:
- rozmowy w obozie szkockim o sile wroga oraz o coraz gorszym stanie króla Makbeta;
- poinformowanie odchodzącego od zmysłów Makbeta o nieuchronności wojny z silnym i zorganizowanym wrogiem;
- zbliżanie się wojsk angielskich pod mury Dunzynan;
- śmierć królowej;
- wiadomość od gońca o „ruszaniu się” lasu Birnam, przez zamaskowanie się żołnierzy za pomocą gałęzi i liści;
- spotkanie obu armii na równinie przed zamkiem;
- zabicie Młodego Siwarda przez Makbeta;
- przewaga bitewna wojsk Siwarda i wejście do zamku;
- pojedynek Makdufa z królem Makbetem
- ujawnienie prawdy o przedwczesnych narodzinach Makdufa i spełnienie się przepowiedni o śmierci Makbeta.

16. Obwołanie Malkolma nowym królem Szkocji:
- czekanie w zamku na powrót wszystkich rycerzy z pola bitwy;
- poinformowanie Siwarda o walecznej śmierci jego syna;
- przybycie Makdufa z głową Makbeta;
- obietnica wynagrodzenia całemu narodowi krzywd i niesprawiedliwości oraz zaproszenie na koronację Malkolma.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Makbet - streszczenie szczegółowe
2  Lady Makbet jako archetyp kobiety-zbrodniarki
3  „Makbet” jako tragedia szekspirowska