Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

„Makbet” - jak była geneza dramatu Szekspira?

"Makbet" Williama Szekspira to słynna tragedia napisana około 1606 roku, choć dokładna data jej powstania jest nieznana. Szekspir zaczerpnął wiele elementów fabuły z "Kronik Anglii, Szkocji i Irlandii" Raphaela Holisheda z 1577 r., które były bardziej dziełem literackim niż historycznym.

Z Kronik Anglii, Szkocji i Irlandii Szekspir zapożyczył opowieść o Makbecie oraz motyw, który posłużył mu do przedstawienia zabójstwa Dunkana.... więcej

Makbet - czas i miejsce akcji

Czas akcji
Makbet rozgrywa się w XI wieku, czyli w Średniowieczu. Jest to czas walk szkocko-norweskich (króla Dunkana z królem Swenem). Szekspir sięga więc do czasów o sześć wieków wcześniejszych niż jego własne. Fabuła dramatu obejmuje kilkanaście lat, ale oczywiście sam utwór ukazuje tylko pewne wydarzenia, sceny z tego okresu.

Akt I rozgrywa się w ciągu jednego dnia (bardzo wartka akcja, wiele znaczących... więcejBohaterowie „Makbeta”

Makbet – postać tytułowa. Jest wasalem i bliskim krewnym króla Dunkana. Dowodzi wojskiem królewskim w wojnie szkocko-norweskiej. Jego zamek znajduje się w Inverness. Mąż Lady Makbet.

Na początku Makbet jest bohaterem wojennym. Wyróżnia się walecznością, wiernością królowi. Jego uczynki są sprawiedliwe, mężne i godne naśladowania. Jest szlachetnym rycerzem, ceniącym przyjaźń Banka i służbę u króla.

Kiedy dowiaduje... więcej

Droga Makbeta do władzy

Makbet dochodzi do władzy drogą zbrodni i kłamstwa. Najpierw wiedźmy przepowiadają mu królewską przyszłość. Wtedy budzą się w bohaterze myśli o morderstwie króla Dunkana. Kiedy zwierza się żonie o dziwnym spotkaniu wieszczek na wrzosowisku, Lady Makbet utwierdza męża w postanowieniu.

Okazja do zabicia króla nadchodzi nagle, gdyż jeszcze tej samej nocy Dunkan chce się zatrzymać w zamku Makbeta. Makbet wraz z żoną usypiają strażników... więcejMakbet jako bohater tragiczny

Makbet jest bohaterem tragicznym, ponieważ znajduje się w sercu konfliktu, z którego nie sposób wyjść bez ofiary, bez straty i porażki. Chodzi o konflikt pomiędzy losem a wartościami. Makbet poznaje los, czyli przyszłe, nieuchronne wydarzenia. Ale droga, którą główny bohater ma dążyć, aby ów los się spełnił – jest drogą niemoralną, drogą wbrew wartościom.

Makbet dokonuje morderstwa na królu, własnym kuzynie i przyjacielu;... więcejLady Makbet jako archetyp kobiety-zbrodniarki

Lady Makbet jest postacią tragiczną, a jednocześnie autentyczną psychologicznie. Na początku jawi się jako kobieta demoniczna. O tym, jak ciemne są jej myśli, jak nikczemne pobudki i motywy działania, dowiadujemy się z monologu bohaterki po przeczytaniu przez nią listu od męża, jeszcze w I akcie sztuki.

Zadziwia przenikliwość Lady i jej zdolność do dokładnego rozeznania się w sytuacji. W liście Makbet nie wspomina o swoich rozterkach moralnych,... więcej

Porównanie postaci Lady Makbet i Lady Makduf

Postać Lady Makduf charakteryzuje się innymi cechami niż pierwsza postać kobieca w dramacie, Lady Makbet. Dla żony Makdufa najważniejsze jest, by ojciec był z rodziną, i pewnie by życie przebiegało spokojnie, zgodnie z pełnionymi rolami rodzica, gospodarza czy gospodyni dworu. Kobieta nie potrafi pojąć wyższości idei jej męża; wagi spraw, w które Makduf jest wplątany. Jej konstrukcja psychiczna jest prosta. Mimo że nie poznajemy dokładnie... więcejMakbet - jakie były przepowiednie czarownic?

Pierwsze trzy przepowiednie czarownic w Makbecie mówią o tym, że Makbet zostanie Tanem Kawdoru, że po śmierci Duncana zostanie królem i że choć Banko nigdy nim nie zostanie, to jego potomkowie zostaną królami.
Pierwsze trzy przepowiednie wiedźm można znaleźć w akcie 1, scenie 3 dramatu, kiedy Makbet i Banko wracają, przez wrzosowisko, z pola bitwy. Czarownice zwracają się do Makbeta, jako Tana Glamis, Tana Kawdoru i przyszłego Króla... więcejProblem winy i kary w „Makbecie”

Problem winy i kary został przedstawiony w dramacie głównie z perspektywy tytułowego bohatera, choć nie należy także zapominać o jego żonie.

Makbet jest bohaterem wrażliwym. Z łatwością odróżnia dobro od zła. Kiedy pojawia się wizja zdobycia tronu, mężczyzna zdaje sobie sprawę, że mógłby „pomóc” losowi, czyli zabić króla. Jednak od początku budzi się w Makbecie sumienie. Bohater odsuwa myśli o morderstwie jak najdalej.... więcej

Zagadnienia filozoficzne „Makbeta” - problem ludzkiego losu

Kolejnym ważnym problemem, który porusza Szekspir w Makbecie, jest zagadnienie ludzkiego losu, problem zależności między fatum a wyborami człowieka.

Jeśli wiedźmy mają uosabiać los (w oryginale nazywają się one Weird Sisters, czyli Siostry Rządzące Losem) albo ogólnie jakieś siły wyższe, wpływające na życie człowieka, to w świecie Szekspira los ów jest z góry dany człowiekowi, z góry zaplanowany.

Los w świecie Szekspira... więcejProblematyka psychologiczna „Makbeta”

Szekspir odmalował w dramacie postaci w sposób tak szczegółowy, że można mówić o wierności psychologicznej charakterów z Makbeta. Na przykładzie głównej postaci zauważyć można, że Szekspir bardzo dokładnie zna różne sfery ludzkiej psychiki, motywy i konsekwencje zachowań. Każda znacząca postać w tej sztuce ma swój portret psychologiczny. Warto zbadać zwłaszcza ten fragment charakterystyki Makbeta, który mówi o wykluwaniu... więcejProblem cierpienia w „Makbecie”

Tragedia Szekspira porusza jeszcze inny ważny problem - kwestię cierpienia. Nie jest tak, że wyrządzanie zła nie boli. Lady Makbet wydaje się na początku wręcz krwiożercza. Podsyca zbrodnię, twardo podtrzymuje męża w dokończeniu haniebnego dzieła. Zdaje się dążyć do zaspokojenia żądzy władzy bez żadnych skrupułów, bez wyrzutów sumienia. Lecz tylko do pewnego momentu. Dopada ją choroba. W dziwnych stanach, wywołanych przez nadwątloną... więcej

„Makbet” jako tragedia szekspirowska

Tragedia jest gatunkiem dramatycznym, w którym akcję utworu wieńczy śmierć głównego bohatera. Katastrofa głównej postaci w utworze polega na wyborze jednej z dróg postępowania, który z góry naznaczony jest klęską. Upadek jest nieuchronny, ponieważ bohater od początku tragedii wplątany jest w konflikt tragiczny – konflikt pomiędzy indywidualnymi dążeniami bohatera a wartościami powszechnymi lub też mocami wyższymi. I tak bohater... więcejMonolog (lunatykowanie) Lady Makbet - interpretacja

Lady Makbet zaczyna lunatykować w Akcie 5, Scenie 1 dramatu "Makbet" Williama Shakespeare`a. Jest to punkt zwrotny, który ukazuje jej narastające poczucie winy i spirale psychicznego załamania, które następują po jej udziale w morderstwie króla Duncana.

Podczas jednego z jej snów, słyszymy słynny monolog, w którym Lady Makbet wypowiada słowa "Precz, przeklęta plamo!". Ten monolog jest interpretowany jako wyraz jej niezaspokojonego pragnienia... więcejSymbolika sztyletu, krwi i czarownic w Makbecie

Symbolika sztyletu
Po pierwsze, sztylet symbolizuje pragnienie Makbeta, by przejąć władzę. Sztylet z wizji Makbeta "wskazuje" drogę do Duncana - do realizacji jego ambicji, jednocześnie zwiastując katastrofalne konsekwencje tego czynu.

Po drugie, sztylet symbolizuje winę i przestępstwo, które Makbet ma zamiar popełnić. Krew, którą Makbet widzi na sztylecie, to zapowiedź morderstwa.

Wreszcie, sztylet jest również zapowiedzią nadchodzącego... więcej

Lady Makbet - charakterystyka

Lady Makbet to jedna z głównych postaci w tragedii "Makbet" Williama Shakespeare`a. Jest żoną tytułowego bohatera, Makbeta, i odgrywa kluczową rolę w jego wzroście i upadku jako władcy Szkocji. Jest to postać, która łączy w sobie wielką siłę charakteru z ciemną stroną ambicji.

W sztuce Szekspira, wygląd Lady Makbet nie jest szczegółowo opisany. Możemy sobie jednak ją wyobrazić, jako kobietę silną i zdecydowaną. W dążeniu do władzy... więcejMakbet - charakterystyka głównego bohatera

Makbet to tytułowy bohater dramatu Williama Szekspira. Jest szkockim generałem, który pada ofiarą swoich własnych marzeń i lęków. Początkowo silny wojownik i lojalny poddany swojego króla zmienia się w krwawego tyrana. Zabija króla i inne osoby, które stoją na drodze jego niepohamowanej ambicji.

Makbeta poznajemy z opowieści rannego żołnierza, który wraca ze zwycięskiej bitwy pod Forres. Nie wiemy, jak wyglądał, dowiadujemy się jednak... więcejŻycie jest tylko cieniem, chodzącym aktorem... Interpretacja monologu Makbeta

"Życie jest tylko cieniem, chodzącym aktorem,
Który przechadza się godzinę po scenie
I potem już go nie słychać. To jest opowieść
Opowiedziana przez idiote, pełna wrzasku i furii,
Nie znacząca nic"

lub

"Życie jest tylko przechodnim półcieniem,
Nędznym aktorem, który swą rolę
Przez parę godzin wygrawszy na scenie
W nicość przepada - powieścią idioty,
Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą. "


Ten fragment jest jednym z... więcej