Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Wstęp
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jest jednym z najwybitniejszych dzieł w literaturze polskiej, zarówno pod względem formy, jak i treści. Fabuła dzieła nawiązuje do polskiej tradycji, obyczajowości, jest świadectwem dawnej świetności narodu polskiego, nawiązuje do ważnych wydarzeń w dziejach Polski, dzięki czemu można określić je jako skarbnicę polskości.

Rozwinięcie
O doniosłości dzieła Mickiewicza świadczą następujące czynniki:
1. czas i okoliczności powstania utworu – „Pan Tadeusz” powstał w okresie niezwykle trudnym dla Polaków: Polska znajdowała się pod zaborami, a upadek powstania listopadowego sprawił, że Polacy stracili nadzieję na odzyskanie niepodległości. Mickiewicz napisał dzieło, będące wyrazem jego miłości do ojczyzny i tęsknoty za nią. Odwołał się do czasów świetności Polski, napełniając serca Polaków nadzieją i optymizmem.

2. Dzieło przenosi czytelnika w świat, który już nie istnieje i który jest znany współczesnym odbiorcom przede wszystkim z podręczników historii.

3. „Pan Tadeusz” przybliża obraz społeczeństwa polskiego, żyjącego w początkach XIX wieku. Jest doskonałym źródłem polskiej obyczajowości, kultury i zwyczajów, obowiązujących w tamtych czasach.

4. Mickiewicz ukazuje piękno świata szlacheckiego w przełomowym dla niego momencie – następuje zmierzch szlachty kontuszowej, która ustępuje miejsca młodemu pokoleniu, mającemu nowoczesne spojrzenie na pewne sprawy – Tadeusz i Zosia są zwolennikami idei równościowych i uwłaszczają chłopów.

5. Utwór nawiązuje do ważnych wydarzeń w dziejach Polski – do wyprawy wojsk Napoleona Bonaparte na Rosję i wiążących się z nią nadziei narodowo-wyzwoleńczych.

6. „Pan Tadeusz” jest wyrazem głębokiego patriotyzmu Mickiewicza, a Soplicowo – skarbcem polskiego dziedzictwa historycznego, narodowych symboli i polskiej tradycji.

7. Niewątpliwym atutem dzieła jest tło historyczne, przybliżające czytelnikowi ważne wydarzenia w dziejach Polski: Sejm Czteroletni, Konstytucję 3 Maja, Targowicę i rzeź Pragi.

8. „Pan Tadeusz” jest utworem doskonałym pod względem walorów literackich. Zwróć uwagę na formę dzieła, plastyczność języka, rozbudowane środki stylistyczne.

Zakończenie
Dzieło Adama Mickiewicza jest utworem trudnym dla młodego czytelnika, lecz zyskującym uznanie. Autor stworzył epopeję narodową, przybliżając świat polskiej szlachty, jej zwyczaje, obyczaje i miłość do ojczyzny. Dzięki tym cechom można uznać „Pana Tadeusza” za skarbnicę polskości – świadectwo świetności Polski. Dzieło określane jest mianem epopei narodowej, co świadczy o jego wadze i wartości dla polskiej kultury.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Pan Tadeusz - streszczenie szczegółowe
2  Hrabia - charakterystyka
3  Artyzm Pana Tadeusza