Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
65. Przybycie Soroki do Kmicica; wysłanie Soroki do Taurogów, gdzie przebywa Oleńka.

66. Przybycie Babinicza do Zamościa i przyjęcie go przez Jana Zamoyskiego.
- Spotkanie z wdową po Jeremim Wiśniowieckim – Gryzeldą oraz jej synem Michałem.
- Prośba Zamoyskiego o zabranie do pana Sapiehy Anny - - - - - - - - Borzobohatej-Krasieńskiej.
- Próba uprowadzenia panny przez Zamoyskiego.
- Uratowanie dziewczyny przez Kmicica.

67. Przybycie Babinicza do pana Sapiehy.
- Ujawnienie Sapieże swojego prawdziwego imienia przez Babinicza.
- Mianowanie przez króla Sapiehy wojewodą wileńskim.
- Opowiadanie szlachcie o dobrych uczynkach Kmicica przez Sapiehę.
- Wysłanie Anusi do Grodna przez Sapiehę.

68. Zwycięstwa księcia Bogusława w Janowie i Tykocinie; porwanie Anusi Borzobohatej-Krasieńskiej przez Bogusława.

69. Wysłanie Babinicza z Tatarami w celu zebrania informacji o wojskach Bogusława.
- Zniknięcie Babinicza na wiele dni.
- Nieufność i niepokój Sapiehy.
- Przysłanie przez Babinicza jeńców pochodzących z wojsk Bogusława.
- Wprowadzanie chaosu w wojskach Bogusława przez Babinicza.

70. Przysłanie do Sapiehy od Bogusława posła Sakowicza z propozycją układów; odmówienie układów przez Sapiehę.

71. Schwytanie przez Bogusława Soroki.
- Prośba Kmicica do Sapiehy o zatrzymanie przyjaciela Bogusława Sakowicza.
- Wyprawa Kmicica z glejtem bezimiennym do Bogusława w celu uwolnienia Soroki.
- Zmuszenie Kmicica przez Bogusława do padnięcia przed nim na kolana i błagania o uwolnienie Soroki.
- Związanie Kmicica i wyprowadzenie go na miejsce, gdzie przygotowywano Sorokę do wbicia na pal.
- Przekonanie żołnierzy Bogusława do odstąpienia od niego oraz uwolnienie Soroki przez Kmicica.

72. Walka Kmicica i jego Tatarów z wojskami Bogusława.
- Rozgromienie wojsk Bogusława.
- Walka Kmicica z Bogusławem i przegrana Kmicica.

73. Pochód wojsk Karola Gustawa w głąb kraju.

74. Przyjazd chorągwi laudańskiej z Zagłobą, Wołodyjowskim i Skrzetuskimi do Zamościa; sympatia między Janem Zamoyskim i panem Zagłobą.

75. Nieudany atak wojsk Karola Gustawa na Zamość.

76. Wysłanie przez Szwedów podjazdu dla sprawdzenia, gdzie są wojska Czarnieckiego.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Potop – streszczenie szczegółowe
2  Archaizmy w „Potopie”
3  Zdrada w Ujściu, bitwa warszawska i droga Kmicica do Częstochowy - opis wydarzeń