Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


W literaturze znajduje się wiele historii mówiących o problemie związanym z koniecznością dokonania wyboru między życiem prywatnym a obowiązkiem wobec ojczyzny. Doskonałym przykładem takiego utworu jest „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza.

- Walter Alf został w dzieciństwie uprowadzony przez Krzyżaków, jednak gdy tylko nadarzyła się sposobność, zbiegł do ojczystego kraju.
- Na Litwie trafił na dwór księcia Kiejstuta, a zyskawszy szacunek władcy, poślubił jego córkę Aldonę.
- Waltera niepokoiły najazdy Krzyżaków na Litwę, dlatego zdecydował się zrezygnować ze szczęśliwego życia z ukochaną na rzecz walki o ojczyznę.
- Pod zmienionym nazwiskiem objął funkcję wielkiego mistrza w Zakonie Krzyżackim i stopniowo doprowadzał do jego upadku.
- Gdy Krzyżacy zdali sobie sprawę ze zdrady Konrada, skazali go na śmierć, jednak bohater popełnił samobójstwo, a Aldona zmarła z żalu.
- Postać Konrada Wallenroda jest postacią tragiczną, ponieważ niezależnie od podjętej decyzji, mężczyzna nie zaznałby szczęścia.

„Dżuma” Albert Camus – w powieści walka z epidemią śmiertelnej choroby może być postrzegana jako alegoria walki ze złem i najeźdźcą. Doktor Rieux jest przykładem człowieka, który poświęcił osobiste dobro na rzecz walki z chorobą. Zupełnie inną postawę przyjął Cottard, który wykorzystał epidemię dla własnych korzyści.
  Dowiedz się więcej