Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

O tym, jakim jesteś człowiekiem, świadczy Twoje zachowanie wobec innych ludzi i świata. Jak pokazuje jednak historia, największym sprawdzianem dla człowieczeństwa są sytuacje ekstremalne takie jak pobyt w obozie koncentracyjnym czy łagrze. Doskonałe studium postaw przyjmowanych przez doświadczonych w ten sposób ludzi znajdziesz w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

- Większość więźniów łagrów odrzucała swoje człowieczeństwo i skupiała się na przetrwaniu.
- Aby polepszyć swoją sytuację współpracowali z władzami obozu i donosili na towarzyszy.
- Wśród więźniów łagrów byli jednak ludzie pragnący ocalić resztki godności za pomocą małych gestów np. pomagając towarzyszom niedoli.
- Ponadto wyrażali swój bunt wobec okrutnego systemu sowieckich łagrów.
- Taki bunt okazali m.in.: Rusto Karinen próbując uciec z obozu, Kostylew poprzez opalanie ręki nad ogniem, Polacy protestujący za polepszeniem warunków w obozie.
- Gustaw Herling-Grudziński wysnuł jedną z najciekawszych refleksji na temat postaw człowieka w sytuacji ekstremalnej.
- Sam przyznał, że człowiek zachowuje się po ludzku jedynie w ludzkich warunkach, dlatego ciężko oceniać postępowanie jego współtowarzyszy skoro przyszło im żyć w nieludzkich okolicznościach.

„Dżuma” Albert Camus – mieszkańcy Oranu przyjęli zupełnie różne postawy w sytuacji zagrożenia, jakim była epidemia. Niektórzy zaangażowali się w walkę chorobą. Inni dopiero z czasem uświadomili sobie konieczność niesienia pomocy. Byli też tacy, którzy wykorzystali epidemię, by się wzbogacić;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej