Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


O tym, jakim jesteś człowiekiem, świadczy Twoje zachowanie wobec innych ludzi i świata. Jak pokazuje jednak historia, największym sprawdzianem dla człowieczeństwa są sytuacje ekstremalne takie jak pobyt w obozie koncentracyjnym czy łagrze. Doskonałe studium postaw przyjmowanych przez doświadczonych w ten sposób ludzi znajdziesz w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

- Większość więźniów łagrów odrzucała swoje człowieczeństwo i skupiała się na przetrwaniu.
- Aby polepszyć swoją sytuację współpracowali z władzami obozu i donosili na towarzyszy.
- Wśród więźniów łagrów byli jednak ludzie pragnący ocalić resztki godności za pomocą małych gestów np. pomagając towarzyszom niedoli.
- Ponadto wyrażali swój bunt wobec okrutnego systemu sowieckich łagrów.
- Taki bunt okazali m.in.: Rusto Karinen próbując uciec z obozu, Kostylew poprzez opalanie ręki nad ogniem, Polacy protestujący za polepszeniem warunków w obozie.
- Gustaw Herling-Grudziński wysnuł jedną z najciekawszych refleksji na temat postaw człowieka w sytuacji ekstremalnej.
- Sam przyznał, że człowiek zachowuje się po ludzku jedynie w ludzkich warunkach, dlatego ciężko oceniać postępowanie jego współtowarzyszy skoro przyszło im żyć w nieludzkich okolicznościach.

„Dżuma” Albert Camus – mieszkańcy Oranu przyjęli zupełnie różne postawy w sytuacji zagrożenia, jakim była epidemia. Niektórzy zaangażowali się w walkę chorobą. Inni dopiero z czasem uświadomili sobie konieczność niesienia pomocy. Byli też tacy, którzy wykorzystali epidemię, by się wzbogacić;
  Dowiedz się więcej
1  Refleksje na temat wartości ludzkiego życia. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Literatura dokumentu osobistego jako świadectwo pamięci. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Pamięć o historii utrwalona w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata Gustawa" Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jakie znaczenie ma tytuł do zrozumienia sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Granice ludzkiej godności i upodlenia. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Jak zachować człowieczeństwo w sytuacji ekstremalnej? Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Człowiek wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst