Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

W odizolowanych od świata obozach koncentracyjnych wykształciły się zupełnie nowe zasady moralne, które były efektem zniewolenia jednostek przez system totalitarny. O tym, w jaki sposób ludzie przystosowywali się do tej innej moralności, dowiesz się z utworu „Inny świat”, którego autor Gustaw Herling-Grudziński był jednym z więźniów obozu pracy przymusowej w Jercewie.

- W „Innym świecie” opisał stosowane przez sowieckie władze mające na celu zniewolenie więźniów, odebranie im godności i przekształcenie w bezwolną marionetkę systemu.
- Cały proceder rozpoczynał się już w chwili aresztowania, a jego efektem było przyznawanie się do win, których się nie popełniło.
- Mieszkańcy łagrów kierowali się podstawowymi potrzebami, do których zaliczał się głód, pragnienie i pożądanie seksualne.
- Więźniowie pragnący przetrwać w obozie musieli przystosować się do istniejących reguł.
- Obozowa moralność była z kolei efektem prób przetrwania w skrajnej sytuacji.
- Sam Grudziński uważał, że nie powinno jednak osądzać się więźniów za ich postępowanie w realiach obozowych tymi zasadami, którymi kierujemy się na wolności.

„Pożegnanie z Marią” Tadeusz Borowski – o regułach moralności obozowej przeczytasz w opowiadaniach Borowskiego, który zwracał uwagę na problem dehumanizacji i zlagrowania;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej