Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Zagłada to motyw literacki, który pojawia się w wielu utworach głównie z perspektywy świadka i uczestnika tak jak ma to miejsce w reportażu „Zdążyć przed panem Bogiem” Hanny Krall.

- Marek Edelman był ostatnim żyjącym przywódcą powstania żydowskiego z 1943 roku.
- W getcie pracował jako szpitalny goniec.
- Codziennie stał przy bramie prowadzącej na Umschlagplatz i z tłumu prowadzonego do wywózki wyprowadzał tych, którzy mogli być przydatni dla ŻOB.
- Dla mężczyzny trudne było to, że z getta wywieziono około 400 tysięcy osób, których nie był w stanie ocalić.
- Edelman każdego dnia obserwował tragiczne warunki panujące w getcie będące efektem przeludnienia, chorób i braku wystarczającej ilości jedzenia.
- To skrajne doświadczenie powodowało, że ludzie byli gotowi kraść, mordować czy zdobywać numerki na życie, by przeżyć kolejny dzień.
- Relacja Edelmana pozbawiona jest bohaterskiego pierwiastka, ponieważ opisywał on uczestników powstania i jego przywódców jako zwykłych ludzi, niepozbawionych wad.
- Tragizm tego, o czym przeczytasz w reportażu Hanny Krall, jest związany z tym, że Edelman był uczestnikiem tych wydarzeń i widział, że powstanie nie wybuchło z powodu odwagi i chęci pokonania Niemców, a główną motywacją powstańców było to, by zginąć godnie.

„Pożegnanie z Marią” Tadeusz Borowski – Tadeusz Borowski był jednym z więźniów obozów koncentracyjnych, a jego relacja opisuje koszmar tego, co czekało na Żydów poza gettem;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Literatura faktu jako źródło wiedzy o przeszłości. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Świadectwo heroizmu – obraz egzystencji i walki Żydów w getcie warszawskim. Omów zagadnienie na podstawie książki Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Ile jest warte ludzkie życie? Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Świat za murem – perspektywy życia w okupowanej Warszawie. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Dwie perspektywy wyścigu w walce o życie – wojenna i powojenna. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst