Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

Walka o życie najczęściej dotyczy kłopotów zdrowotnych lub ratowania życia w obliczu działań wojennych. Te dwie perspektywy w wyścigu o ludzkie życie – wojenną i powojenną przedstawiła Hanna Krall w swoim reportażu „Zdążyć przed panem Bogiem”.

- Marek Edelman dokładnie opisał, jak wyglądało życie za murami getta warszawskiego.
- Żydzi za wszelką cenę próbowali ocalić swoje życie, co wiązało się z upadkiem moralnym.
- Dla przeżycia byli gotowi kraść, bić, a nawet dopuszczać się kanibalizmu.
- Naiwnie wierzyli także Niemcom, gdy obiecywali im chleb i marmoladę.
- Marek Edelman codziennie przez 6 tygodni stał w bramie, przez którą wyprowadzano ludzi na wywózkę do obozów koncentracyjnych.
- Udawało mu się uratować jedynie nielicznych, którzy mogli okazać się przydatni dla ŻOB.
- Także pielęgniarki starały się ratować pacjentów np. łamiąc im kości.
- Po wojnie walka o życie oznaczała dla Marka Edelmana pracę w zawodzie kardiochirurga.
- Mężczyzna nie bał się sięgać po eksperymentalne metody, ponieważ pragnął przedłużyć życie każdego pacjenta nawet o kilka tygodni.
- Tytuł utworu nawiązuje zarówno do pracy lekarza próbującego ocalić ludzkie życie, jego pracy w getcie, kiedy to mógł ocalić jedynie nielicznych, jak i postępowania Żydów, którzy chcieli samodzielnie zdecydować o sposobie swojej śmierci.

„Ocalony” Tadeusz Różewicz – podmiot liryczny jest człowiekiem, któremu udało się przeżyć II wojnę światową. Obecnie jest jednak zagubiony i szuka kogoś, kto przywróci jego wiarę w życie i człowieka. W trakcie wojny walka o przetrwanie była związana z fizycznym przeżyciem, jednak po wojnie walka ta dotyczyła przede wszystkim sfery duchowej.


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej