Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

„Dżuma” to jeden z utworów prezentujących jakie postawy ludzie przyjmują w sytuacji zagrożenia. Albert Camus dużą uwagę poświęcił kwestii moralności, o której człowiek zapomina w obliczu cierpienia i śmierci.

- Zachowanie Bernarda Rieux w czasie epidemii zasługuje na szacunek i może być wzorem do naśladowania.
- Doktor pomagał potrzebującym i całkowicie podporządkował swoje życie walce z dżumą.
- Także Jean Tarrou zachował się zgodnie z zasadami moralnymi.
- Raymond Rambert początkowo chciał jak najszybciej opuścić miasto, jednak gdy nadarzyła się taka okazja, zdał sobie sprawę, że jego moralnym obowiązkiem jest niesienie pomocy.
- Epidemia zmieniła także postawę ojca Paneloux, który pod wpływem obserwacji śmierci małego chłopca zaangażował się w aktywną walkę z dżumą.
- Niestety wielu mieszkańców Oranu wykorzystało epidemię dla własnych korzyści (np. Cottard) i nie zdali egzaminu z człowieczeństwa.

„Inny świat” Gustaw Herling-Grudziński – w sowieckich łagrach ludzie żyli w ciągłym stanie zagrożenia i wielu z nich całkowicie porzuciło moralność i człowieczeństwo. Jedynie nieliczni starali się zachować, choć odrobinę godności poprzez drobne gesty takie jak podzielenie się żywnością czy rozmowa z towarzyszem niedoli.


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej