Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

Ludzie przyjmują różne postawy wobec zła, o czym przekonałeś się nie raz w trakcie czytania książek czy oglądania filmów. Doskonałe studium ludzkiej psychiki i reakcje człowieka na zło doskonale opisał Albert Camus w „Dżumie”.

- „Dżuma” jest to powieść-parabola, w której autor pokazał zachowanie człowieka wobec epidemii, która była metaforą zła, wojen i konfliktów.
- Doktor Rieux i Jean Tarrou to bohaterowie, którzy aktywnie zaczęli walczyć z epidemią.
- Obydwoje wierzyli, że bycie dobrym człowiekiem oznacza walkę ze złem, które w tym przypadku przybrało postać dżumy.
- Walkę ze złem podjął również dziennikarz Rambert, którego przemiana była próbą przyjęcia właściwej postawy wobec zła.
- Wśród Orańczyków byli także ludzie tacy jak Cottard, dla których epidemia stała się okazją do osiągnięcia własnych korzyści.
- Jego postępowanie dowodzi, że nie wszyscy ludzie mają w sobie siłę, by zwalczyć mieszkające w nich zło.
- Albert Camus w swojej powieści pokazał, że warto walczyć ze złem, ponieważ ono nigdy nie znika całkowicie ze świata, a jedynie my sami decydujemy o tym, czy zwycięży ono w nas samych.

„Makbet” William Szekspir – Makbet po usłyszeniu przepowiedni trzech czarownic stopniowo zaczął ulegać drzemiącej w nim żądzy władzy, a ostatecznie za namową żony zamordował króla Duncana. Zarówno Makbet, jak i jego małżonka ulegli siłom zła, co skończyło się dla nich samotnością, życiem w strachu, a ostatecznie śmiercią;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej