Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Rozdział I

1.Odwiedzenie Petroniusza przez jego siostrzeńca Winicjusza, który był żołnierzem i powrócił do Rzymu po skończonej wojnie.
2.Zadowolenie bohatera z wizyty dawno niewidzianego Marka.
3.Opowieści Winicjusza o poznanej w domu Aulusów Ligi, którą się zauroczył.
4.Gotowość Petroniusza do pomocy w zdobyciu dziewczyny.

Rozdział II

1.Udanie się Petrniusza i Winicjusza na ulice Rzymu.
2.Wizyta w domu Aulusów.
3.Petroniusz pierwszy raz widzi tak uduchowioną rodzinę.
4.Rozmowa Marka z Ligią.

Rozdział III

1.Decyzja Marka o zdobyciu Ligi.
2.Odwiedzenie przez Petrniusza i Winicjusza w drodze powrotnej Chryzotemis, kochanki tego pierwszego.

Rozdział IV

1.Obmyślenie przez Petroniusza planu wydobycia Ligi z domu Aulusów.
2.Poproszenie cezara o pomoc.
3.Wydanie rozkazu przez Nerona o przyprowadzeniu dziewczyny przez pretorian do pałacu.
4.Prośba Aulusów do ich sługi Ursusa o towarzyszenie Ligi.
5.Wydedukowanie przez przybranych rodziców dziewczyny jej przyszłej roli – nałożnicy Petroniusza.

Rozdział V

1.Udanie się Aulusa do pałacu w sprawie Ligi.
2.Odprawienie mężczyzny spod drzwi.
3.Pójście po pomoc do Winicjusza.
4.Zaskoczenie Marka wiadomością o porwaniu Ligi.
5.Obietnica uwolnienia dziewczyny.

Rozdział VI

1.Oświadczenie Petroniusza o zacnych intencjach porwania Ligi – dla Marka.
2.Wysłanie Aulusowi kłamliwej wiadomości przez Winicjusza – uprowadzenie jego przybranej córki wolą cezara.

Rozdział VII

1.Opiekowanie się Ligią przez kochankę cezara Akte.
2.Uczta w pałacu.
3.Usadzenie Ligi obok Winicjusza.
4.Pijaństwo i orgia.
5.Próba zniewolenia dziewczyny przez Marka obietnicami bycia jego nałożnicą.
6.Uratowanie Ligi przez Ursusa.

Rozdział VIII

1.Rozczarowanie Ligi zachowaniem Marka.
2.Przykazanie Ursusowi przez dziewczynę udania się do Chrześcijan i zorganizowania jej porwania.

Rozdział IX

1.Poproszenie Poppei przez Ligię o wstawiennictwo u cezara w jej sprawie.
2.Pragnienie powrotu do rodziców.
3.Wiadomość o decyzji cezara – dziewczyna jeszcze dziś zostanie niewolnicą Winicjusza.
4.Przyjście ludzi Marka do pałacu po Ligię.

Rozdział X

1.Oczekiwanie na przybycie dziewczyny przez Winicjusza i Petroniusza.
2.Ligia uprowadzona przez Ursusa i chrześcijan.
3.Zabicie jednego z niewolników z wściekłości przez Marka.

Rozdział XI

1.Poszukiwania Ligi w całym Rzymie.
2.Chęć zemszczenia się na dziewczynie za jej ucieczkę.
3.Choroba małej Augusty (córki cezara).
4.Uświadomienie Winicjuszowi przez Akte uczuć Ligi i jego złego zachowania podczas uczty.

Rozdział XII

1.Pomoc Petroniusza w poszukiwaniu Ligi przez Winicjusza.
2.Chęć odesłania niewolnicy Eunice do domu Marka.
3.Odmowa dziewczyny, kochającej Petroniusza.
4.Kara chłosty za nieposłuszeństwo.
5.Szczęście Eunice z możliwości pozostania w domu ukochanego.

Rozdział XIII

1.Przyprowadzenie wróżbity Chilona przez Eunice do domu Petroniusza.
2.Znak ryby nakreślony przez Ligię tropem w jej wytropieniu.
3.Wynajęcie Chilona do misji odnalezienia dziewczyny.

Rozdział XIV


1.Śmierć małej Augusty.
2.Żałoba w Rzymie.
3.Namowy Petroniusza d opuszczenia miasta przez cezara.
4.Zdanie relacji z poszukiwań przez Chilona Markowi - znak ryby godłem chrześcijan.
5.Udawanie wyznawcy Jezusa w celu zrealizowania swojej misji.
6.Poznanie Eurycjusza i rozpoznanie Glaukusa, kiedyś zdradzonego rozbójnikom.

Rozdział XV

1.Wyjazd Petroniusza i cezara do Ancjum.
2.Pisanie regularnych listów do siostrzeńca.
3.Wiadomość o odnalezieniu przez Chilona domów modlitwy, w których zbierają się chrześcijanie.

Rozdział XVI

1.Oskarżenie przez przebiegłego Chilona Glaukusa przed Markiem.
2.Zgoda Winicjusza na pozbycie się chrześcijanina przez wróżbitę.
3.Nowe informacje o chrześcijanach: nie trują wody i nie mordują dzieci.

Rozdział XVII

1.Poproszenie Eurycjusza przez Chilona o wskazanie człowieka do zabicia Glauka.
2.Wybranie Ursusa.
3.Uwierzenie siłacza w winę „zdrajcy chrześcijan” Glaukusa i zgoda na wykonanie egzekucji.

Rozdział XVIII

1.Listy Petroniusza do Marka.
2.Pocieszanie zakochanego siostrzeńca.

Rozdział XIX

1.Powiadomienie Marka przez Chilona o przybyciu do Rzymu Piotra - Wielkiego Apostoła, mającego potajemnie nauczać chrześcijan.
2.Decyzja Winicjusza o udaniu się na zebranie wyznawców Chrystusa z misją porwania Ligi.
3.Wzięcie do pomocy Krotona - silnego gladiatora.

Rozdział XX


1.Wyruszenie na spotkanie przebranych Marka, Krotona i Chilona.
2.Wskazanie Winicjuszowi przez wróżbitę pierwszego ucznia Chrystusa.
3.Zasłuchanie się w nauki Piotra Apostoła.

Rozdział XXI

1.Dostrzeżenie w tłumie zebranych Ligi z Ursusem.
2.Pójście za ściganymi do dzielnicy Zatybrze.

Rozdział XXII

1.Wtargnięcie Marka z Krotonem do domu Miriam, w którym mieszkała Ligia.
2.Brna dziewczyny przez Ursusa.
3.Zabicie przez siłacza Krotona i połamanie ramienia bronionego przez Ligię Marka.
4.Pozostający na dworze Chilon świadkiem wyrzucania ciała Krotona do rzeki przez Ursusa.

Rozdział XXIII

1.Rekonwalescencja pobitego Marka.
2.Opatrywanie ciała mężczyzny przez Glaukusa.
3.Strach chrześcijan przed karą za zabójstwo Krotona.
4.Ofiarowanie pomocy przez Winicjusza.

Rozdział XXIV


1.Sprowadzenie na prośbę Marka przez Ursusa do mieszkania chrześcijan Chilona.
2.Wzięcie winy za zabicie Krotona na siebie przez Winicjusza.
3.Rzucenie się na mężczyznę Chilona.
4.Polecenie rozprowadzenia plotki o swoim wyjechaniu do Petroniusza.
5.Wyczucie układu Marka z chrześcijanami przez Chilona.
6.Rozpoznanie wróżbity przez Glaukusa.
7.Wyjawienie przez Ursusa swojej misji zabicia chrześcijanina na zlecenie Chilona.
8.Wybaczenie win wróżbity i puszczenie go wolno przez Glaukusa.

Rozdział XXV

1.Powolne wracanie d zdrowia Marka.
2.Troskliwa opieka Ligi.
3.Przebaczenie Winicjuszowi jego wcześniejszego postępowania i poproszenie Kryspy, aby mógł pozostać do wyzdrowienia w ich domu.
4.Wsłuchiwanie się Marka w nauki Piotra Apostoła.
5.Częste odwiedziny duchowego przywódcy w domu Kryspy.

Rozdział XXVI


1.Zaprzyjaźnienie się Marka i Ursusa.
2.Opowieści siłacza o sobie i o swojej ojczyźnie - kraju Ligów.
3.Żal Ursusa do Winicjusza o to, iż przez niego musiał zabić dwóch ludzi (Krotona i wcześniej niewolnika Marka Atycymusa) w obronie Ligi.
4.Częste rozmowy dziewczyny i Marka o chrześcijanach.
5.Przemiana duchowa Winicjusza.
6.Wyznanie miłości Ligi.

Rozdział XXVII

1.Odżycie uczuć do Marka w sercu Ligi.
2.Wyznanie tej tajemnicy staremu prezbiterowi Kryspie.
3.Decyzja o opuszczeniu domu i ucieczce przed uczuciem.
4.Wizyta Piotra Apostoła i Pawła Apostoła.
5.Zganienie Krypy za potępienie uczucia Ligi do Marka.

Rozdział XXVIII

1.Wyzdrowienie Marka i powrót do domu.
2.Opisywanie w listach do Petroniusza dobroci chrześcijan.

Rozdział XXIX


1.Ciągłe rozmyślania Winicjusza o chrześcijanach.
2.Poszukiwanie Ligi.
3.Wypytywanie Pawła Apostoła o miejsce pobytu dziewczyny.
4.Powrót do Rzymu Petroniusza.
5.Potajemne wyzwolenie Eunice.

Rozdział XXX

1.Poinformowanie Nerona przez Marka o zabiciu Krotona w obronie własnej.
2.Obawy Petroniusza o chęć zostania chrześcijaninem Winicjusza.

Rozdział XXXI

1.Uczta cezara na Stawach Agryppy.
2.Próby uwiedzenia Marka przez Popeę podczas orgii.

Rozdział XXXII

1.Strach Petroniusza przed zemstą odrzuconej Poppei.
2.Poznanie przez Marka od Chilona miejsca pobytu Ligi (u chrześcijanina Linusa).
3.Zakaz śledzenia chrześcijan nadany wróżbicie przez Winicjusza.
4.Zaprowadzenie Marka do domu Linusa przez Chilona.
5.Zawarcie umowy między Winicjuszem a Chilonem: drugi zapomni adres dziewczyny, a w zamian będzie otrzymywał co miesiąc dwie sztabki złota.

Rozdział XXXIII

1.Wizyta Marka w domu Miriam.
2.Spotkanie Piotra i Pawła Apostołów, Glaukusa i Kryspy.
3.Prośba o zgodę zebranych na poślubienie Ligi i przejście na chrześcijaństwo.
4.Przyprowadzenie Ligii z domu Linusa.
5.Pobłogosławienie zakochanych przez Piotra.

Rozdział XXXIV


1.Szczera rozmowa Marka i Ligi.

Rozdział XXXV

2.Poinformowanie Petroniusza o zaręczynach z Ligią.
3.Wyzwolenie większości swych niewolników przez Marka.

Rozdział XXXVI

1.Wyjazd Winicjusza z dworem cezara z Rzymu do Ancjum.
2.Zabranie ze sobą Pawła Apostoła w celu nauki chrześcijaństwa.
3.Pożegnanie odjeżdżających przez tłum poddanych, między innymi przez przebranych: Ligię, Ursusa i Piotra Apostoła.

Rozdział XXXVII

1.Przesyłanie przez Marka potajemnych listów do ukochanej.
2.Pilne słuchanie nauk Pawła Apostoła o Chrystusie.

Rozdział XXXVIII

1.Prośba Winicjusza o przeniesienie się Ligi do domu Aulusów.
2.Odmowa dziewczyny usprawiedliwiona troską o ich bezpieczeństwo.

Rozdział XXXIX

1.Częste wymykanie się Marka do Ligi.
2.Rozmowy zakochanych i snucie planów na przyszłość.

Rozdział XL

1.Liryczna twórczość Nerona w Ancjum.
2.Dbanie przez Petroniusza o dobry humor cezara.

Rozdział XLI

1.Zdradzenie Neronowi prawdy o miłości Marka i Ligi przez Petroniusza.
2.Prośba o pozwolenie na ślub zakochanych.
3.Zgoda cezara.
4.Podarowanie Petroniuszowi prezentu dla Ligi (naszyjnika).
5.Wiadomość o Rzymie w ogniu.

Rozdział XLII

1.Podróż Marka do Rzymu.
2.Strach Winicjusza o życie narzeczonej.

Rozdział XLIII

1.Zgliszcza miasta.
2.Rabowanie i mord szerzące się wśród mieszkańców.
3.Niezastanie Ligi w domu Linusa.
4.Omdlenie wyczerpanego Winicjusza.
5.Odnalezienie Marka przez Chilona i poinformowanie go o miejscu pobytu chrześcijan (ukryli się przed pożarem w podziemiach).

Rozdział XLIV

1.Ciągły pożar Rzymu.
2.Przeklinanie cezara przez rozzłoszczony tłum.

Rozdział XLV

1.Złożenie obietnicy Chilonowi przez Marka (dom z winnicą za doprowadzenie go do kryjówki chrześcijan).
2.Wypełnienie warunku przez wróżbitę.
3.Spotkanie Piotra Apostoła i Ligi.

Rozdział XLVI

1.Wezwanie cezara do powrotu do miasta przez jego sługę, poparte szansą ujrzenia „pięknego widoku”.

Rozdział XLVII

2.Przybycie nocą do Rzymu Nerona.
3.Odśpiewanie na zgliszczach swojego hymnu.
4.Wzburzenie głodnego i złego ludu.
5.Przemowa Petroniusza w imieniu cezara.
6.Obietnice otwarcia ogrodów pałacowych, żywności i igrzysk.

Rozdział XLVIII

1.Radość Marka z odnalezienia Ligi.
2.Zdradzenie chrześcijanom tajemnicy Nerona – cezar podpalaczem Rzymu.
3.Namawianie zdruzgotanych przyjaciół na towarzyszenie mu w drodze do jego posiadłości na Sycylii.
4.Odmowa chrześcijan.
5.Propozycja Piotra Apostoła: Marek powinien uciec z Ligią i Ursusem.
6.Ochrzczenie Winicjusza.

Rozdział XLIX

1.Domaganie przez ludzi ukarania winnego za podpalenie Rzymu.
2.Namawianie Tygellina przez cezara na przyznanie się do podłożenia ognia.
3.Odmowa zausznika.
4.Pomysł na oskarżenie chrześcijan.
5.Obawy Petroniusza o bezpieczeństwo Winicjusza i Ligi.

Rozdział L

1.Przekonywanie Nerona przez Chilona o złym sercu chrześcijan.
2.Wskazanie kryjówki obwinianych.

Rozdział LI

1.Poproszenie przez Petroniusza Marka, aby ostrzegł chrześcijan o nadchodzących aresztowaniach.
2.Klęska Winicjusza – pojmanie Ligi, Ursusa i innych.
3.Krzyki mieszkańców Rzymu: „Chrześcijanie dla lwów”.
4.Próba przekupienia straży więziennej przez Petroniusza i Winicjusza.
5.Odmowa funkcjonariuszy.

Rozdział LII

1.Dalsze aresztowania chrześcijan.
2.Odwiedziny Ligi w więzieniu przez Akte.
3.Uruchamianie swoich znajomości przez Petroniusza w celu uwolnienia pojmanych.
4.Donos na wuja Winicjusza do cezara.

Rozdział LIII

1.Interwencja Marka u Poppei w celu ratowania ukochanej.
2.Klęska starań kochanki Nerona.
3.Zaśnięcie synka Poppei na wieczorku poetyckim cezara.
4.Wydanie wyroku na latorośl nałożnicy.
5.Pocieszanie chrześcijan i Marka przez Piotra Apostoła.

Rozdział LIV


1.Odwiedzenie w przebraniu przez Marka uwięzionej Ligi.
2.Smutek z powodu choroby ukochanej.
3.Poproszenie Popei przez Petroniusza o wstawiennictwo za Ligią, i zaoferowanie jej w zamian poparcia jej synka.
4.Ujrzenie przez Marka niesionego w lektyce pałacowej Chilona.
5.Przyznanie się przez wróżbitę do wydania chrześcijan cezarowi.

Rozdział LV

1.Prośba umierającej Ligii o niesmucenie się i przekonywanie zrozpaczonego Marka, że spotkają się po śmierci u Chrystusa.
2.Czuwanie Winicjusza pod więzieniem.
3.Ciągłe poszukiwanie sposobu wydostania Ligi.
4.Ponowna prośba Petroniusza u Poppei.
5.Zgoda nałożnicy cezara na wstawiennictwo za Ligię u Westy.
6.Uduszenie synka Poppei pod jej nieobecność na rozkaz cezara.

Rozdział LVI

1.Zakończenie budowy amfiteatru.
2.Rozpoczęcie igrzysk.
3.Poobszywanie więźniów w skóry zwierzęce.
4.Przekupienie strażników przez Petroniusza i Marka, by nocą wydali dziewczynę.
5.Klęska próby odbicia.
6.Błogosławienie umierających chrześcijan przez przebranego za niewolnika Piotra Apostoła.
7.Męczarnie rozszarpywanych przez dzikie zwierzęta.
8.Omdlenie zdruzgotanego Chilona.

Rozdział LVII

1.Informacja od wynoszących trumny z więzienia o stanie Ligi.
2.Kolejny plan Marka (włożenie udającej martwą ukochanej do trumny).
3.Oczekiwanie pod budynkiem Petroniusza i Winicjusza.
4.Wiadomość o przeniesieniu Ligi i Ursusa do innego więzienia.

Rozdział LVIII

1.Przerwanie igrzysk z powodu deszczu.
2.Urządzenie przedstawienia w amfiteatrze.
3.Śmierć chrześcijan w przebraniach mitologicznych postaci i na krzyżach.
4.Nazwanie Nerona matkobójcą przez konającego Kryspę.

Rozdział LIX


1.Depresja Chilona.
2.Odwołanie przed cezarem oskarżenia chrześcijan.
3.Nakaz dalszego oglądania igrzysk.

Rozdział LX

1.Przekupienie strażników i wynajęcie się Marka do wynoszenia ciał chrześcijan z więzienia.
2.Spotkanie z Ligią.
3.Namawianie ukochanej, by w przebraniu wyszła na jego bilet.
4.Stanowcza odmowa dziewczyny.
5.Pożegnanie narzeczonych.

Rozdział LXI

1.Oddzielanie ciał żywych i martwych chrześcijan przez Marka.
2.Noce przy ukochanej.
3.Wiara w przychylność Chrystusa.
4.Rozpoznanie Winicjusza przez setnika.
5.Nakazanie Markowi powrotu do domu.

Rozdział LXII

1.Zabicie wszystkich uwięzionych chrześcijan przez spalenie ich żywcem przywiązanych do krzyży.
2.Konanie Glaukusa.
3.Odpuszczenie win proszącemu o to Chilonowi.
4.Przemiana duchowa wróżbity.
5.Oskarżenie cezara przed tłumem o podpalenie Rzymu.
6.Ochrzczenie Chilona przez Pawła Apostoła.

Rozdział LXIII

1.Chilon chrześcijaninem.
2.Tortury i zmuszanie wróżbity do odwołania oskarżenia rzuconego na cezara.
3.Śmierć w wyniku ukrzyżowania w amfiteatrze.

Rozdział LXIV

1.Modlitwa zrezygnowanego Winicjusza za Ligię.

Rozdział LXV


1.Poinformowanie Petroniusza przez senatora Scewinusa o narastającej niechęci ludu do cezara.
2.Prognozy na wybór następcy Nerona (kandydatem Pizon).
3.Kolejny pomysł uratowania Ligi i kolejna klęska.

Rozdział LXVI

1.Rozpacz bezsilnego Marka.
2.Ostatni pokaz na igrzyskach.
3.Walka Ursusa z turem niosącym omdlałą Ligię.
4.Zwycięstwo siłacza.
5.Żądania prawa łaski dla Ligi i Ursusa wysnute przez lud.
6.Znak akceptacji uczyniony przez cezara.

Rozdział LXVII

1.Schronienie się Marka z Ligią i Ursusem w domu Petroniusza.
2.Opieka Winicjusza nad chorą narzeczoną

Rozdział LXVIII

1.Powrót Petroniusz od cezara.
2.Nakłonienie Marka i Ligi do ucieczki z obawy przed zemstą Tygellina.
3.Powrót dziewczyny do zdrowia.

Rozdział LXIX

1.Wiadomość o odnalezieniu u jednego „wyzwoleńca” cezara listów Piotra i Pawła Apostołów.
2.Strach o życie chrześcijan.
3.Ostrzeżenie nadawców przez Winicjusza.

Rozdział LXX


1.Opuszczenie Rzymu przez Piotra Apostoła.
2.Ujrzenie na drodze Chrystusa.
3.Zawrócenie do miasta.
4.Codzienne nauki chrześcijan i pielgrzymki do świętego miejsca.

Rozdział LXXI

1.Wydanie wyroku na przebywających w więzieniu apostołów.
2.Ukrzyżowanie Piotra i Pawła w obecności tłumu wiernych chrześcijan.

Rozdział LXXII

1.Stracenie Pizona za spisek przeciw cezarowi.
2.Codzienne wyroki śmierci.

Rozdział LXXIII

1.Ucieczka Marka z Ligią i Ursusem na Sycylię.
2.Opisywanie w listach do Petroniusza szczęścia narzeczonych i ciągłe zapraszanie wuja do siebie.
3.Świadomość Petroniusza o nadchodzącej śmierci.

Rozdział LXXIV

1.Posądzenie Petroniusza o spiskowanie z Pizonem.
2.Wyrok śmierci na wuja Winicjusza.
3.Samobójstwo Petroniusza i Eunice.
4.Bunt rzymskiego senatu.

Epilog

1.Galba nowym władcą Rzymu.
2.Wydanie wyroku śmierci na Nerona.
3.Samobójstwo cezara w willi wyzwoleńca Faona.
4.Pochowanie ciała Nerona przez Akte.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Quo vadis - streszczenie
2  Opis uczty u Nerona
3  Charakterystyka Ursusa