Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Leopold Staff urodził się 14 listopada 1878 we Lwowie. W latach 1897-1901 studiował na Uniwersytecie Lwowskim prawo, następnie filozofię i romanistykę. Podróżował do Włoch i Francji.

Lata wojny (1915-18) spędził w Charkowie. Od 1918 mieszkał w Warszawie; 1920-21 był współredaktorem m. in. z W. Berentem, miesięcznika "Nowy Przegląd Literatury i Sztuki". Od 1933 roku był członkiem Polskiej Akademii Literatury.

Okres okupacji, podczas której brał udział w tajnym nauczaniu, a następnie lata 1949-57 spędził w Warszawie (w czasie tułaczki popowstaniowej przebywał do 1949 w Pławowicach i Krakowie). Dwukrotny laureat państwowej nagrody literackiej (1927 i 1951). Doktor honoris causa UW (1939) i UJ (1949), 1948 uczczony został jubileuszem 50-lecia twórczości. Zmarł 31 maja 1957 w Skarżysku-Kamiennej. Pochowany został na warszawskich Powązkach.

Staff był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli dwudziestowiecznego klasycyzmu. Tworzył na przestrzeni półwiecza w trzech okresach literackich - Młodej Polsce, dwudziestoleciu międzywojennym i w latach powojennych, zachowując indywidualny styl. Wydał kilkanaście tomów wierszy, uprawiał dramatopisarstwo i eseistykę literacką. Był też wybitnym tłumaczem poezji, prozy i tekstów filozoficznych.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Ars poetica - analiza i interpretacja, treść
2  Kartoflisko - analiza i interpretacja, treśc
3  Wysokie drzewa - analiza i interpretacja, treść