Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
1.Awantura na lekcji historii:
a)Zdziwienie profesora Gąsowskiego.
b)Przyznanie się Adasia do odkrycia metody egzaminowania profesora.
c)Zwycięska próba.
d)Rozwiązanie zagadki trzech listów.

2.Poszukiwanie zagubionego pióra.

3.Znalezienie brakujących stu złotych.

4.Prośba profesora Gąsowskiego.

5.Adam poznaje Wandę.

6.Wanda opowiada o dziwnych wydarzeniach w domu rodziców.

7.Pierwszy dzień w Bejgole:
a)Adaś poznaje rodziców Wandy.
b)Atak złodziejaszka.

8.Adam odzyskuje siły po uderzeniu w głowę.

9.Wyprawa na strych i odnalezienie starych dokumentów.

10.Adam czyta pamiętnik księdza Koszyczka.

11.Pierwsza wskazówka.

12.Wizyta fałszywego malarza w domu Gąsowskich:
a)Podejrzenia Adasia.
b)Opryszek kradnie rękopis księdza Koszyczka.

13.Wizyta komornika.

14.Adaś opuszcza dwór Gąsowskich.

15.List Kamila de Berier i druga wskazówka.

16.Adam śledzi fałszywego malarza.

17.Cisowski w rękach opryszków.

18.Rozmowa z Francuzem.

19.Harcerze przybywają na ratunek.

20.Rozmowa z księdzem Kazuro.

21.Adam odnajduje zaginione drzwi i odczytuje trzecią wskazówkę.

22.Powrót do domu Gąsowskich.

23.Podstęp.

24.Adaś rozwiązuje ostatnią wskazówkę oficera napoleońskiego.

25.Odnaleziony skarb.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Streszczenie Szatana z siódmej klasy w pigułce
2  cytaty
3  „Szatan z siódmej klasy” – recenzja książki