Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Rzecz czarnoleska - analiza i interpretacja

Cały tomik Tuwima „Rzecz czarnoleska” ma w przeważającej części ton autotematyczny, jego tematem jest poeta i jego warsztat poetycki. Tytułem zbioru i zarazem wiersza, który go rozpoczyna, autor przywołuje z tradycji literackiej postać Jana Kochanowskiego. Nawiązuje także do wiersza Norwida „Moja piosnka”, w którym poeta napisał:
„Czarnoleskiej ja rzeczy
chcę – ta serce uleczy”.
Dla... więcej