Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Ramowy plan wydarzeń

1. Rozmyślanie Raskolnikowa o popełnieniu zbrodni.
2. Spotkanie Raskolnikowa z Marmieładowem.
3. List od matki.
4. Popełnienie zbrodni.
5. Ukrycie łupów.
6. Choroba Raskolnikowa.
7. Przyjazd matki i Duni do Petersburga.
8. Zerwanie zaręczyn Duni z Łużynem.
9. Nieoczekiwana tragiczna śmierć Marmieładowa.
10. Poznanie Soni przez Raskolnikowa.

11. Spotkanie z sędzią śledczym Porfirym Pietrowiczem.
12. Przyznanie się Raskolnikowa przed Sonią... więcej

Szczegółowy plan wydarzeń

Część I

1. Rozmyślanie Raskolnikowa o popełnieniu zbrodni.
- przedstawienie postaci głównego bohatera
- przybycie Raskolnikowa do Alony Iwanownej w celu oddania zastawu (jest to pamiątka rodzinna: srebrny zegarek po ojcu)

2. Spotkanie Raskolnikowa z Marmieładowem.
- historia życia Marmieładowa
- list od matki
- informacja o zaręczynach Duni z Piotrem Pietrowiczem Łużynem
- zapowiedź przyjazdu do Petersburga

3. Rozmyślania Raskolniokowa... więcej