Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
1. Rozmyślanie Raskolnikowa o popełnieniu zbrodni.
2. Spotkanie Raskolnikowa z Marmieładowem.
3. List od matki.
4. Popełnienie zbrodni.
5. Ukrycie łupów.
6. Choroba Raskolnikowa.
7. Przyjazd matki i Duni do Petersburga.
8. Zerwanie zaręczyn Duni z Łużynem.
9. Nieoczekiwana tragiczna śmierć Marmieładowa.
10. Poznanie Soni przez Raskolnikowa.

11. Spotkanie z sędzią śledczym Porfirym Pietrowiczem.
12. Przyznanie się Raskolnikowa przed Sonią do popełnienia zbrodni.
13. Propozycja Swidrygajłowa.
14. Nakłanianie Raskolnikowa przez Porfirego do przyznania się.
15. Samobójcza śmierć Swidrygajłowa.
16. Przyznanie się Raskolnikowa do winy.
17. Zesłanie na Syberię.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Zbrodnia i kara - streszczenie w pigułce
2  Uniwersalność przesłania powieści
3  Swidrygajłow - charakterystyka