Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Część I

1. Rozmyślanie Raskolnikowa o popełnieniu zbrodni.
- przedstawienie postaci głównego bohatera
- przybycie Raskolnikowa do Alony Iwanownej w celu oddania zastawu (jest to pamiątka rodzinna: srebrny zegarek po ojcu)

2. Spotkanie Raskolnikowa z Marmieładowem.
- historia życia Marmieładowa
- list od matki
- informacja o zaręczynach Duni z Piotrem Pietrowiczem Łużynem
- zapowiedź przyjazdu do Petersburga

3. Rozmyślania Raskolniokowa i sen z dzieciństwa.

5. Zabicie Alony Iwanowny i Lizawiety.
- portret psychologiczny mordercy
- szczegółowy opis morderstwa

Część II

1. Zacieranie śladów morderstwa
- wezwanie na policję
- ukrycie łupów

2. Choroba Raskolnikowa
- wsparcie materialne
- pomoc Razumichina
- wizyta doktora Zosimowa
- wizyta Piotra Pietrowicza Łużyna

3. Nocne wędrówki Raskolnikowa po Petersburgu
- rozmowa z Zamietowem o morderstwie w gospodzie „Pałac Kryształowy”
- odwiedziny domu starej lichwiarki pod pretekstem wynajęcia mieszkania

4. Śmierć Marmiełodowa
udzielenie rodzinie finansowej pomocy przez Raskolnikowa
spotkanie Raskolnikowa z Sonią
przyjazd matki (Pulcherii Aleksandrownej) i siostry (Duni) do Petersburga

Część III

1. Spotkanie Raskolnikowa z rodziną – list od Łużyna

2. Spotkanie Raskolnikowa z sędzią śledczym Porfirym Pietrowiczem
- chęć odzyskania zastawu (cenne pamiątki rodzinne)
- rozmowa na temat artykułu O zbrodni

3. Oskarżenie z ust nieznajomego mieszczanina
4. Pogłębianie się choroby Raskolnikowa
5. Przybycie Arkadiusza Iwanowicza Swidrygajłowa


Część IV

1. Propozycja Swidrygajłowa: 10 tysięcy rubli w zamian za zerwanie zaręczyn Duni z Łużynem

2. Kolacja
- uczestnicy: matka Pulcheria Alksandrowna, Dunia, Raskolnikow, Razumichin, Łużyn.
zerwanie zaręczyn

3. Ponowne spotkanie Raskolnikowa z Sonią - czytanie fragmentu Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza
4. Przesłuchanie Raskolnikowa na komisariacie.
- brak dowodów na potwierdzenie winy
przyznanie się malarza Mikołki do popełnienia zbrodni

Część V

1. Podstępna intryga Łużyna.
2. Stypa po zmarłym Marmiełodowie; oskarżenie Soni o kradzież 100 rubli.

3. Przyznanie się Raskolnikowa przed Sonią do popełnienia zbrodni; Swidrygajłow - podsłuchujący świadek

4. Śmierć Katarzyny Iwanowny.

Część VI

Przyznanie się Raskolnikowa na komisariacie policji do popełnienia zbrodni
- spotkanie Raskolnikowa z Porfirym Pietrowiczem
- spotkanie Raskolnikowa ze Swidrygajłowem
- Swidrygajłow popełnia samobójstwo

Epilog

1. Relacja z procesu Raskolnikowa.
2. Skazanie na katorgę.
3. Ślub Duni z Razumichinem.
4. Choroba i śmierć matki Pulcherii Aleksandrownej.
5. Pobyt Raskolnikowa i Soni na Syberii.
6. Duchowe odrodzenie Raskolnikowa.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Zbrodnia i kara - streszczenie szczegółowe
2  Struktura powieści, Zbrodnia i kara jako powieść polifoniczna
3  Miejsce i czas akcji – wizja Petersburga w powieści