Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Witold Gombrowicz - biografia (notatka szkolna)

Witold Gombrowicz urodził się w 1904 r. w Małoszycach pod Opatowem w rodzinie szlacheckiej. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, studiował też filozofię i ekonomię w Paryżu. Krótko pracował w sądownictwie, po czym całkowicie poświęcił się literaturze. Debiutował zbiorem opowiadań Pamiętnik z okresu dojrzewania (1933), następnie wydał powieść Ferdydurke (1937) docenioną przez krytyków. Przed wojną powstała... więcej

Charakterystyka twórczości Gombrowicza

„Witold Gombrowicz wielkim pisarzem był…” – tak parafrazując słowa pochodzące spod pióra samego twórcy Ferdydurke, można powiedzieć o Gombrowiczu. Jego twórczość to unikalne zjawisko zajmujące szczególne miejsce w literaturze nie tylko polskiej, ale i światowej. Składają się na nią powieści, opowiadania, dramaty, dzienniki oraz liczne artykuły i felietony. Gombrowicz debiutuje zbiorem opowiadań Pamiętnik... więcej