Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Utwory Herberta


Tomy poetyckie

* Struna światła, Warszawa 1956.
* Hermes, pies i gwiazda, Warszawa 1957.
* Studium przedmiotu, Warszawa 1961.
* Napis, Warszawa 1969.
* Pan Cogito, Warszawa 1974.
* Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Paryż 1983
* Elegia na odejście, Paryż 1990.
* Rovigo, Wrocław 1992.
* Epilog burzy, Wrocław 1998.
* Podwójny oddech. Prawdziwa historia nieskończonej miłości. Wiersze dotąd niepublikowane, Gdynia 1999.

Zbiory esejów, opowiadania

* Barbarzyńca w ogrodzie, Warszawa 1962.
* Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993.
* Labirynt nad morzem, Warszawa 2000.
* Król mrówek, Kraków 2001.
* Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998, oprac. P.Kądziela, Warszawa 2001. (Biblioteka „Więzi”)

Dramaty

* Jaskinia filozofów, „Twórczość” 1956, nr 9.
* Drugi pokój, „Dialog” 1958, nr 4.
* Rekonstrukcja poety, „Więź” 1960, nr 11/12.
* Lalek. Sztuka na głosy, „Dialog” 1961, nr 12.
* Listy naszych czytelników, „Dialog” 1972, nr 11.
* Wszystkie pośmiertnie: Dramaty, Wrocław 1997.

Bibliografia


1.http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Herbert
2.Hasło „Zbigniew Herbert” [w:] Literatura XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny
3.Włodzimierz Maciąg, O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 1986.

Andrzej Kaliszewski, Pana Cogito, Kraków 1982, wyd. 2. rozszerz. Łódź 1990.
Stanisław Barańczak, Uciekinier z Utopii: o poezji Zbigniewa Herberta, Londyn 1984.
Włodzimierz Maciąg, O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 1986.
A.Baczewski, Szkice literackie. Asnyk. Konopnicka. Herbert, Rzeszów 1991.
Jacek Brzozowski,”Pan Cogito” Zbigniewa Herberta, Warszawa 1991.
Andrzej Kaliszewski, Herbert, Warszawa 1991.
Andrzej Kaliszewski, Zbigniew Herbert, Kraków 1993.
Dlaczego Herbert. Wiersze i komentarze, Łódź 1992.
Barbara Myrdzik, Poezja Zbigniewa Herberta w recepcji maturzystów, Lublin 1992.
Czytanie Herberta, red. Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński, Maria Wiegandt, Poznań 1995.
Jacek Łukasiewicz, Poezja Zbigniewa Herberta Warszawa 1995. (Biblioteka Analiz Literackich)
Marek Adamiec, „...Pomnik trochę niezupełny...”. Rzecz o apokryfach i poezji Herberta, Gdańsk 1996.
Danuta Opacka-Walasek, „...pozostać wiernym niepewnej jasności”. Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta, Katowice 1996.
Piotr Siemaszko, Zmienność i trwanie. (O eseistyce Zbigniewa Herberta), Bydgoszcz 1996.
Andrzej Franaszek, Ciemne źródło (o twórczości Zbigniewa Herberta), Londyn 1998.
Poznawanie Herberta, wybór i wstęp A.Franaszek, Tom 1 - Kraków 1998, Tom 2 - Kraków 2000.
Herbert i znaki czasu. Tom I. Colloquia Herbertiana (I), red. Elżbieta Feliksiak, Mariusz Leś, Elżbieta Sidoruk, Białystok 2001.
Julian Kornhauser, Uśmiech Sfinksa. O poezji Zbigniewa Herberta, Kraków 2001.
Jacek Łukasiewicz, Herbert, Wrocław 2001. (Seria: A to Polska właśnie)
Jadwiga Mizińska, Herbert Odyseusz, Lublin 2001.
Danuta Opacka-Walasek, Czytając Herberta, Katowice 2001.
Joanna Salamon, Czas Herberta albo na dom w Czarnolesie, Warszawa 2001.
Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia, red. Marzena Woźniak-Łabieniec, Jerzy Wiśniewski, Kraków 2001.
Herbert. Poetyka, wartości i konteksty, red. Eugeniusz Czaplejewicz i Witold Sadowski, Warszawa 2002.
Joanna Siedlecka, Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie, Warszawa 2002 (fragment)
Bohdan Urbankowski, Poeta, czyli człowiek zwielokrotniony. Szkice o Zbigniewie Herbercie, Radom 2004Mapa serwisu: