Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Zbigniew Herbert - biografia

Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 r. we Lwowie. Jego rodzina przybyła do Galicji z Wiednia, a była pochodzenia angielskiego. Przed wybuchem wojny Herbert uczęszczał do VIII Państwowego Gimnazjum, a potem Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego. Po 1 września 1939 r. kształcił się dalej na tajnych kompletach i zdał na nich maturę. W czasie wojny był żołnierzem AK. Zarabiał jako karmiciel wszy w instytucie produkującym szczepionki... więcejCechy charakterystyczne twórczości poetyckiej Herberta

Pierwszą, najbardziej rzucającą się w oczy cechą całej twórczości Herberta jest częste odwoływanie się do wątków mitologicznych. Herbert sięgał do nich w sposób aktywny – chciał dotrzeć do istoty antycznych postaw jako prawzorów postępowania współczesnego człowieka, odarłszy je wcześniej z naleciałości tradycji. Poeta nie traktował przeszłości jako tworu zamkniętego – jego zdaniem reminiscencje zdarzeń minionych... więcejHerbert eseista

W zbiorach esejów Herberta widać charakterystyczne dla niego podejście do tradycji, do dorobku literackiego i kulturowego epok minionych. Herbert stworzył trzy zbiory esejów, wydane w formie książkowej: „Barbarzyńcę w ogrodzie”, „Martwą naturę z wędzidłem” i „Labirynt nad morzem”.

„Barbarzyńca w ogrodzie” to plon pierwszej zagranicznej podróży Herberta do Włoch i Francji. Książka została wydana w Warszawie w 1962 r. Wszystkie... więcej