Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Narracja jest prowadzona przez Homera bardzo specyficznie. Homer opowiada, ukazując bohaterów w ruchu. Przedstawia bardzo dokładnie zarówno wszystkie wydarzenia, jak i przeżycia wewnętrzne bohaterów. Herosi Homera odsłaniają swe wnętrze bez reszty.

Narracja płynie więc nie zawsze wartko – czasami jest kunsztownie opóźniania, co powoduje wzrost napięcia. Np. kiedy heros przygotowuje się do walki i wdziewa zbroję, możemy jeden po drugim obserwować wszystkie wykonywane przez niego ruchy, sztuka po sztuce obejrzeć części uzbrojenia, a nieraz też wysłuchać ich historii. Taki sposób przedstawiania wydarzeń powoduje w utworze retardację.

Homer w „Iliadzie” obiektywnie przedstawia rzeczywistość, co nie oznacza, że zachowuje wobec niej dystans. Jest wręcz przeciwnie, w utworze znajdziemy wiele jego ocen ludzi i wydarzeń. Istnieją momenty (np. przy porównaniach), gdy narrator ujawnia się czytelnikowi, daje poznać swoje myśli.

Iliada jest nasycona dialogami i monologami postaci, wprowadzanymi przez tradycyjne jednowierszowe formuły, ukształtowane zazwyczaj bardzo podobnie, np.:
„Powstał wśród nich i głos zabrał o szybkich nogach Achilles”,
czy:
„Na to mu tak odpowiedział o szybkich nogach Achilles”.
Tak duża ilość partii mówionych przez bohaterów może stanowić czysto formalne przejście do dialogu dramatycznego.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Iliada – streszczenie
2  Inni bohaterowie Iliady
3  Umowność, realizm, idealizacja, cudowność Iliady