Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Epos jest pierwszym gatunkiem literackim. Nazwa wywodzi się od greckiego poiein – tworzyć, układać, a samo słowo epos oznacza w języku greckim słowo, opowieść, pieśń. Epos jest to rozbudowany utwór, którego podstawą fabularną są mity, baśnie, podania, przekazy ludowe, wyobrażenia na temat historycznych, narodowych wydarzeń, pamięć o doniosłych postaciach i wydarzeniach, wyznawane zbiorowo wartości i wierzenia religijne.

Iliada jako epos posiada następujące cechy:
 • rozbudowana, wielowątkowa fabuła, mająca charakter epizodyczny (tzn. składająca się z często niezależnych od siebie wydarzeń, luźno zespolonych, nie powiązanych relacjami przyczynowo-skutkowymi); pojawiają się wydarzenia w ogóle nie związane z akcją, np. opis tarczy Achillesa;
 • ukazywanie dziejów legendarnych lub historycznych bohaterów w momentach przełomowych dla danej społeczności – wojna trojańska była właśnie takim wydarzeniem;
 • obecność bohatera zbiorowego – dwa obozy: Grecy i Trojańczycy;
 • inwokacja na początku utworu – rozwinięta apostrofa umieszczona na początku utworu; w przypadku Iliady jest to apostrofa do Muzy (bogini), a tematem utworu jest gniew Achillesa:
  Gniew Achilla, bogini, głoś, obfity w szkody...
 • rozbudowane, bardzo szczegółowe, reliastyczne opisy, powodujące retardację; w Iliadzie są to opisy bitew (batalistyczne), przedmiotów, zwłaszcza elementów uzbrojenia, sytuacji, wyglądów i inne;
 • narrator trzecioosobowy, wszechwiedzący i obiektywny, zachowujący jednolity dystans wobec opowiadanych wydarzeń, ujawniający przy tym często swoją obecność w bezpośrednich wypowiedziach do odbiorców;
 • paralelizm dwóch płaszczyzn fabularnych – świata bogów i świata ludzi; w Iliadzie bogowie wpływają na to, co dzieje się w świecie ludzi, np. interwencja Ateny pomaga Achillesowi w walce z Hektorem, Afrodyta wynosi Parysa z pola walki podczas pojedynku z Menelaosem.
 • porównania homeryckie – bardzo rozbudowane, tworzące oddzielne scenki, np.
  „Kiedy zbliżyły się wojska nacierające na siebie,
  Wręcz się zderzyły puklerze i włócznie, i mężów zawziętość
  W zbroje spiżowe odzianych, a w środku tarcze wypukłe
  Zwarły się jedne z drugimi. Zgiełk straszny o niebo uderzył.

  Razem zmieszały się skargi i krzyk radosny zwycięzców –
  Tych, co ginęli, i ciosy wymierzających. Krwi strumień
  Spłynął na ziemię, J A K bystre potoki z gór spadające
  Razem spływając w dolinę zmieszają swe rwące wody
  Z wielkich dwóch źródeł w głębokiej wytryskując dolinie –
  Z dala od gór szum tej wody do trzód pasterza dociera –
  T A K gdy zmieszały się wojska, zgiełk wybuchł straszny i wrzawa”
 • patetyczny styl,
 • występowanie stałych epitetów (np. „szybkonogi Achilles”)
 • heksametr jako miara wierszowa;
Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Iliada – streszczenie
2  Rola bogów w Iliadzie
3  Achilles i Hektor - charakterystyka porównawcza