Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Achilles i Hektor - charakterystyka porównawcza

Achilles i Hektor są najdzielniejszymi herosami z dwóch walczących ze sobą obozów: Greków i Trojańczyków. Achilles jest synem Peleusa i boginki Tetydy. Jest najwaleczniejszym i najsilniejszym z Greków. Nadludzką siłę zawdzięcza swojej matce, Tetydzie, która, gdy był niemowlęciem, zanurzyła całe jego ciało w Styksie. Zanurzając go w rzece trzymała go za piętę, stąd jest to jedyny słaby punkt Achillesa. Hektor nie mógł poszczycić... więcej

Inni bohaterowie Iliady

Grecy:

Grecy są przedstawieni w Iliadzie jako zdyscyplinowani, honorowi żołnierze.

Agamemnon, syn Atreusa (zwany dlatego Atrydą), król Myken, dowódca wojsk greckich. Mężny, bohater, często jednak zapatrzony w siebie i sprzyjający tylko własnym, partykularnym interesom.

Menelaos - brat Agamemnona, syn Atreusa (zwany dlatego Atrydą), król Sparty, mąż Heleny. Człowiek silny, mężny i honorowy, wspaniały wojownik.... więcejUmowność, realizm, idealizacja, cudowność Iliady

Umowność
Wiele wydarzeń w „Iliadzie” Homer przedstawia czysto umownie, odchodząc niejako od poetyki realistycznej. Wydarzenia są przedstawione zgodnie z ówczesnymi konwencjami literackimi, do których należy np. podawanie pozornych lub chwilowych uzasadnień sytuacji, schematyczne postępowanie postaci, nieuzasadnione przyczynowo-skutkowym tokiem akcji.

Realizm – idealizacja – cudowność
Homer chce przedstawiać... więcej

Rola bogów w Iliadzie

Bogowie są w Iliadzie podzieleni (podobnie jak ludzie) na dwa obozy:
1. Bogowie sprzyjający Grekom: Hera, Atena, Posejdon
2. Bogowie sprzyjający Trojańczykom: Zeus (nie od początku, dopiero skłoniony przez Tetydę), Apollo, Afrodyta, Ares

Konflikt w Iliadzie dzieje się jednocześnie na dwóch płaszczyznach – ludzkiej i boskiej. Bogowie pełnią rolę arbitrów w sporze między ludźmi. Często ingerują w przebieg bitew, ratując... więcejTarcza Achillesa

Opis wykonania zbroi Achillesa znajduje się w pieśni XVIII. Przyjaciel Achillesa, Patrokles, pożyczył od Achillesa jego dawną zbroję i zginął podczas bitwy, dlatego heros potrzebuje nowej. Jego matka, Tetyda, wyrusza do kuźni, najsłynniejszego na świecie kowala, boga Hefajstosa, aby prosić go o wykucie dla syna nowej, jeszcze lepszej zbroi. Hefajstos słynął z tego, że potrafił wlać życie w tworzone przez siebie przedmioty.

Opis wykonywania... więcejNarracja Iliady

Narracja jest prowadzona przez Homera bardzo specyficznie. Homer opowiada, ukazując bohaterów w ruchu. Przedstawia bardzo dokładnie zarówno wszystkie wydarzenia, jak i przeżycia wewnętrzne bohaterów. Herosi Homera odsłaniają swe wnętrze bez reszty.

Narracja płynie więc nie zawsze wartko – czasami jest kunsztownie opóźniania, co powoduje wzrost napięcia. Np. kiedy heros przygotowuje się do walki i wdziewa zbroję, możemy jeden po drugim... więcej

Iliada jako epos

Epos jest pierwszym gatunkiem literackim. Nazwa wywodzi się od greckiego poiein – tworzyć, układać, a samo słowo epos oznacza w języku greckim słowo, opowieść, pieśń. Epos jest to rozbudowany utwór, którego podstawą fabularną są mity, baśnie, podania, przekazy ludowe, wyobrażenia na temat historycznych, narodowych wydarzeń, pamięć o doniosłych postaciach i wydarzeniach, wyznawane zbiorowo wartości i wierzenia religijne.... więcejGeneza wojny trojańskiej

Wojna trojańska krótkie streszczenie (10 zdań)
Na weselu Tetydy i Peleusa pojawia się nieproszony gość, bogini niezgody, Eris. Przynosi jabłko, które staje się przyczyną konfliktu między boginiami, o to, która z nich jest najpiękniejsza. Sytuację, za namową Zeusa, rozwiązuje Parys i wybiera Afrodytę. Ta obiecuje mu rękę najpiękniejszej kobiety na ziemi-Heleny.

Po wygranych igrzyskach Parys zostaje zaproszony na dwór królewski.... więcejInwokacja Iliady. Do kogo zwraca się narrator? Jaka była funkcja inwokacji?

Inwokacja na początku "Iliady" pełni kilka kluczowych funkcji. Przede wszystkim, stanowi prośbę o boską inspirację. Narrator, zwracając się do Muzy - Kaliope, prosi o pomoc w opowiedzeniu złożonej, pełnej konfliktów historii i ujawnić, jak zdarzenia te wpływają na spełnienie woli Zeusa. Na tym etapie utworu czytelnik dowiaduje się, że centralnym tematem eposu będzie gniew Achillesa... więcej