Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Lista pytań:Odpowiedzi:

Jakie 5 cech łączy Kordiana i Wertera?

1. Zarówno Kordian, jak i Werter postrzegają siebie, jako jednostki wybitne, mogące zmieniać świat.
2. Są indywidualistami uciekającymi od rzeczywistości w świat marzeń, są nadwrażliwi i niezrozumiani.
3. Zarówno Kordian, jak i Werter kierują się uczuciami, a nie rozumem.
4. Obaj są nieszczęśliwie zakochani (Werter w Lotcie, Kordian w Laurze)
5. Weltschmerz - ból świata. Obaj bohaterowie z dużym pesymizmem patrzą na świat. Obaj odczuwali cierpienie, od którego może uwolnić tylko samobójstwo.

Do jakich wniosków dochodzi Kordian po konfrontacji twórczości Szekspira z rzeczywistością?

Kordian czyta Króla Leara w Dover, podczas podróży po Europie.
Jest zachwycony kunsztem literackim Szekspira. Utwierdza się jednak w przekonaniu, że literatura jest daleka od rzeczywistości:

"Próżno myśl genijuszu świat cały pozłaca,
Na każdym szczeblu życia rzeczywistość czeka. "


Kordian zakończenie - jak kończy się dramat Słowackiego?

Akcja ostatniej sceny Kordiana dzieje się na Placu Marsowym. Zebrany tłum komentuje egzekucję Kordiana - niedoszłego zabójcy cara.

Pamiętaj

O przebiegu akcji ostatniej sceny dowiadujemy się z komentarzy osób zgromadzonych na Placu Marsowym

Kordian zostaje pozbawiony szlachectwa. Jego szabla zostaje złamana., co stanowi dużą zniewagę. Kordian cały czas milczy.

Gdy pluton egzekucyjny jest już gotowy, Kordian nie wyraża zgody na zakrycie sobie oczu. Oficer daje znak do rozpoczęcia egzekucji.

W oddali słychać Adiutanta pędzącego na koniu na Plac Marsowy. Wiezie akt ułaskawiający, jednak oficer dający rozkaz do wystrzału nie widzi go.

"KRZYK W TŁUMIE
Stój, Adiutant jedzie!..

PIERWSZY Z LUDU
Oficer go nie widzi... rękę podniósł w górę."


Tak kończy się Kordian. Czy Adiutant zdąży? Czy Kordian przeżyje? Tego już się nie dowiemy

Jaką drogę do odzyskania wolności proponuje Prezes i dlaczego?

Podczas spotkania spiskowców spierają się dwie wizje walki o wolność. Prezes (pierwowzorem był Julian Ursyn Niemcewicz) apeluje o otwartą walkę z wrogiem. Podchorąży (Kordian) jest zwolennikiem zamachu na cara - króla Polski.

Prezes uważa, że zamach na cara byłby wystąpieniem przeciwko Bogu. Byłby również złamaniem zasad etyki rycerskiej i kodeksu żołnierskiego. Ponadto mógłby spotkać się z odwetem ze strony Rosji i innych państw europejskich. Według Prezesa mogłoby to znacząco oddalić moment odzyskania niepodległości.

Droga do wolności zaproponowana przez Prezesa zakłada zjednoczenie narodu i otwartą wojnę z caratem.

"Wzywam was, ludzie: stójcie! i sztylety wasze.
Zamieńcie na święcone w kościołach pałasze,
A kiedyś uderzemy w zmartwychwstania dzwony
Tak że odgłosem królów zachwieją się trony
Jak drzewa porąbane"


W głosowaniu spiskowców wizja Prezesa wygrywa.

Na czym polegala pomylka Kordiana w ocenie samotnego człowieka przechadzającego się po zmroku?

Kordian był przekonany, że samotny mężczyzna jest nieszczęśliwie zakochanym samotnikiem.

"Jakiś człowiek samotny jak cień się przesuwa,
Patrzy na księżyc, wzdycha - to miłośnik czuły,
Zapewne wielkie serce smutkami zatruwa;"


Dozorca tłumaczy Kordianowi, że najprawdopodobniej to dłużnik. Prawo zakazuje wychodzenia dłużnikom za dnia, więc spacerują po zmroku.

"Prawo w domy nie wchodzi; po słońca zachodzie
Nie biega po ulicach za dłużnika krokiem;
Więc dłużnik we dnie sypia, a chodzi po nocy. "


Jaki jest sens słów Kordiana

Kordian uważa, że po próbie samobójczej posiada znamię na czole. Napotykani ludzie widzą to i oceniają go przez pryzmat swojego czynu.
Pamiętaj
Kain zabił swojego brata Abla z miłości do Boga. Spotkała go za to kara w postaci znamienia na czole.


Jakie były przyczyny upadku powstania listopadowego wg Słowackiego?

W Przygotowaniu Słowacki dokonuje rozliczenia z przywódcami powstania listopadowego. To ich w głównej mierze obwinia za upadek powstania:
  • Józef Chłopicki - brak umiejętności przywódczych. Nie ma energii zdolnej porwać ludzi do walki
  • Książę Adam Jerzy Czartoryski - zbytnia ostrożność w podejmowaniu decyzji i ugodowa polityka wobec caratu. Nie potrafi realnie ocenić szans Polaków
  • generał Jan Zygmunt Skrzynecki - brak cech przywódczych. Przesadna ostrożność, czy wręcz tchórzostwo nie mogły być wzorem dla powstańców.
  • Jan Krukowiecki - poddał się przed zakończeniem walk.

Z kotła wydostali się jeszcze Julian Ursyn Niemcewicz i Joachim Lelewel. Pierwszy reprezentował poetów zniechęcających swoją twórczością do walki. Drugi - polityków na sejm powstańczy, którzy działanie zastąpili gadulstwem. Tchórzliwych i niestałych w poglądach.

Za kolejną przyczynę upadku powstania listopadowego Słowacki uznał podział społeczeństwa. Widział brak zaangażowania konserwatystów w walkę. Negatywnie oceniał brak porozumienia między chłopami, a wyższymi warstwami społecznymi.

"Kordian" jest także krytyką działań jednostkowych. Nieprzemyślane, motywowane emocjami, bez wsparcia innych, nie miały szans przynieść spodziewanych efektów. Kordian poniósł klęskę, ponieważ nie był w stanie zbudować poparcia dla swoich planów.

Jakie są podobieństwa i co różni Kordiana i Konrada? (w punktach)

Podobieństwa:
- obaj bohaterowie żyją w świecie wyobraźni i marzeń;
- światopogląd obu bohaterów kształtowała literatura;
- zarówno Kordian, jak i Konrad jest samotny i niezrozumiany przez świat;
- obaj są nieszczęśliwie zakochani;
- są indywidualistami przekonanymi o swojej mocy sprawczej;
- wygłaszają wielkie monologi, przechodzą przemianę i postanawiają walczyć o ojczyznę;
- obaj dokonują próby samobójczej;
- nie znamy dalszych losów obu bohaterów.

Różnice:
- Konrad buntuje się przeciwko Bogu. Kordian nie ma w sobie takiej siły;
- Kordian podejmuje próbę zamachu na cara, Konrad jest rezygnuje z działania;
- Kordian reprezentuje winkelriedyzm - poświęcenie życia jednostki dla dobra ogółu; Konrad - prometeizm - bunt przeciwko Bogu, dla dobra społeczności;
- Kordian jest chimeryczny, słaby psychicznie, a Konrad pyszny i chorobliwie ambitny.

Co to jest Strach i Imaginacja i jaki miały wpływ na Kordiana?

Kordian podczas spotkania spiskowców postanawia samotnie dokonać zamachu na cara Mikołaja I. Okazja pojawia się tej samej nocy, gdy pełni wartę w Zamku Królewskim. Kordian nie jest sam. Towarzyszą mu Strach i Imaginacja. Są to wytwory jego wyobraźni.

Imaginacja kieruje wzrok Kordiana na zdobne ściany. Strach karze widzieć w tych wzorach węże, sfinksy i inne stwory. Obrazy ożywają. Kordian jest przerażony potwornymi oczami pasterki obserwującymi każdy jego krok.

Kiedy Kordian wchodzi do owalnej sali na środku odnajduje koronę. Imaginacja szepcze Kordianowi, że z korony kapie krew. Sugeruje również, że bagnet odbija światło Księżyca. Kordian widzi wazy z ludzkimi uszami i kwiatami z ludzkich oczu. Bohater wyglądając przez okno obserwuje marsz trupów. Z komnaty cara wychodzi straszydło.

Strach sugeruje Kordianowi, że lepiej byłoby uciec z domu czarta. Kordian go nie słucha i mdleje przed komnatą cara.

Strach i Imaginacja to wewnętrzny głos Kordiana. To głos, który mówi, że zabójstwo cara jest błędem i może obudzić demony. Trupy, które widzi Kordian przez okno, to ofiary, które może sprowadzić na naród jego działanie. Kordian podświadomie wie, że zabójstwo cara może przynieść wiele złego. Pozornie pokonuje Strach i Imaginację, jednak to z ich powodu mdleje i przegrywa.