Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Kordian, poprzedzony mottem, składa się z Przygotowania, Prologu oraz z trzech aktów części pierwszej, czyli Spisku koronacyjnego. Akt pierwszy dzieli się na trzy sceny; na akt drugi, opatrzony podtytułem “Rok 1828 – Wędrowiec”, składa się jedna scena, w której obrębie jednak następuje sześciokrotna zmiana miejsca akcji; akt trzeci obejmuje dziesięć scen, przy czym scena dziesiąta oznaczona jest jako “Scena ostatnia”

Wydarzenia, przedstawione przez Słowackiego w Kordianie, mają pewne odniesienie do wydarzeń historycznych. Tytułowy Spisek koronacyjny rzeczywiście miał miejsce – jego uczestnicy mieli zgładzić cesarza Mikołaja I przybyłego wraz z rodziną do Warszawy w 1829 roku na uroczystość koronacji. Sprawa spisku jest wprawdzie dyskusyjna, ale nie ulega wątpliwości, że istniały w tamtym okresie w Polsce tajne towarzystwa, które dążyły do przywrócenia pełnej niepodległości Rzeczypospolitej w jej dawnych granicach. Niewątpliwie wśród członków tych towarzystw byli i tacy, którzy zamierzali swój cel osiągnąć drogą krwawego zamachu.


Znaczenie imienia głównego bohatera

Imię “Kordian” zostało wymyślone przez Słowackiego, o czym sam poeta pisze w swoich listach. Jest to imię znaczące, czyli takie, które swoim brzmieniem i pokrewieństwami znaczeniowymi nasuwa skojarzenia z pewnymi ideami czy pojęciami. Znaczenia tego imienia można szukać w trzech źródłach:

1.Łacinie. Łac. cor, cordis oznacza serce. Zgodnie z tym znaczeniem imienia główny bohater byłby człowiekiem o wrażliwym... więcej

Geneza Kordiana

Kordian miał być głosem krytycznym Słowackiego odnośnie wybuchu, przebiegu i upadku powstania listopadowego. Dzieło powstało w 1833 roku, a jego pełny tytuł brzmi Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny. Niestety pozostałe dwie części utworu nigdy nie powstały. Dlatego też Kordian, czyli część pierwsza, jest krytyką wybuchu zrywu niepodległościowego.

Pisząc Kordiana Słowacki znajdował się w trudnej... więcejKoncepcja bohatera romantycznego przedstawiona przez Słowackiego w Kordianie

Biografia Kordiana jest jednym z bardziej istotnych aspektów dramatu. Jest ona inna od losów Konrada z III części Dziadów. Kordian nie prowadzi metafizycznego rozrachunku z Bogiem, nie spiera się z nim. Prowadzi przede wszystkim rozrachunek z samym sobą. Jego droga polega na dorastaniu do roli spiskowca i zabójcy cara. Losy Kordiana można podzielić na trzy etapy:

1. Młodość (scharakteryzowana w akcie I)
Młody, 15-letni Kordian... więcej

Kordian jako dramat romantyczny

Kordiana określa się mianem polistopadowego dramatu romantycznego. Nazwa ta odwołuje się oczywiście do wielkiego powstania zakończonego w 1831 roku. Łatwo zauważyć wyraźną różnicę w dziełach powstałych przed i po zrywie. Zmianie uległy przede wszystkim tematyka utworów, koncepcja głównego bohatera i forma wyrazu, czyli zarówno forma, jak i treść.

Podstawowe wyróżniku tego typu dramatu to:

1) Podjęcie problematyki... więcejBudowa i podział Kordiana

Kordian składa się trzech aktów, poprzedzonych Przygotowaniem i Prologiem.

Przygotowanie ma charakter fantastyczny. Słowacki przedstawił w nim swoją wizję interwencji sił piekielnych w upadek powstania listopadowego. W diabelskim kotle powstali wówczas kolejni przywódcy zrywu niepodległościowego, których złe duchy obarczyły wadami uniemożliwiającymi zwycięstwo.

Prolog to zestawieni trzech... więcejRola poezji i poety w Kordianie (Prolog)

Po klęsce powstania listopadowego wiele rzeczy uległo zmianie. Nie inaczej było z poezją i jej rolą w życiu pokonanego narodu. W Prologu do Kordiana Słowacki przedstawił trzy stanowiska odniesienia się do tej kwestii.

Pierwsza osoba Prologu wywyższa poezją uspokajającą, mesjańską. Chociaż nie jest to powiedziane wprost, to łatwo się domyślić, że jest nią Adam Mickiewicz. Modli się on spokój dla podbitego... więcej

Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc

Piąta scena drugiego aktu, czyli monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc jest punktem kulminacyjnym całego dramatu. Słowacki zawarł w niej polemikę ideową z Adamem Mickiewiczem. Skonstruował także alternatywną wobec znanej z III części Dziadów koncepcję odzyskania niepodległości przez naród polski.

Kordian rozczarowany dotychczasowym życiem wyrusza w podróż po Europie w poszukiwanie nowych idei. Jego rozgoryczenie... więcejSpisek koronacyjny w Kordianie

Spiskowi koronacyjnemu poświęcony jest cały trzeci akt dramatu. Historycznie wydarzenie faktycznie miało miejsce. Car rosyjski był jednocześnie władcą Królestwa Polskiego, a w Warszawie odbywały się ceremonie koronacyjne. W maju 1829 roku do stolicy Królestwa przybył Mikołaj I, aby koronować się na króla Polski.

Spiskowcy ze szkoły podchorążych zamierzali przeprowadzić zamach na życie cara i księcia Konstantego (rosyjskiego... więcejObraz Europy w Kordianie

Kordian przedstawia bardzo krytyczny obraz Starego Kontynentu. Tytułowy bohater w drugim akcie w nieznany odbiorcy sposób podróżuje po Europie i bezlitośnie wytyka jej największe mankamenty.

W londyńskim James Park Kordian spotyka Dozorcę, który bez ogródek wyjaśnia mu mechanizmy rządzące Wielką Brytanią. Mężczyzna głosi, że wszystko kręci się wokół pieniądza. W 1828 roku można było kupić sobie miejsce w parlamencie,... więcej

Dlaczego Kordian poniósł klęskę? Tragizm i klęska Kordiana

 Do klęski tytułowego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego przyczyniło się wiele czynników.

Dlaczego Kordian poniósł klęskę? Lista argumentów:
Kordian w pojedynkę próbował oswobodzić Polskę.Brak dojrzałości i wybujała wyobraźnia głównego bohatera nie pozwoliły mu racjonalnie myśleć.Brak planu.Brak umiejętności zbudowania poparcia dla swoich planów.Czynniki zewnętrzne - bierność... więcejPolskie społeczeństwo w Kordianie

Stosunek Słowackiego do narodu polskiego nie jest jednoznaczny. Z jednej strony widzimy w Kordianie krytykę postawy tłumu, który niezdolny do zorganizowania się przygląda się bezczynnie temu jak jego ojczyzna jest rozdzierana przez zaborcę. Widać to doskonale w scenie I aktu III, kiedy to zgromadzeni na placu przed Zamkiem Królewskim rodacy ze zniecierpliwieniem oczekują na koronację cara na króla Polski. Niektórzy z nich... więcejOcena powstania listopadowego w Kordianie

Dyskusja nad przyczynami klęski powstania była jednym z głównych tematów polskiej literatury polistopadowej. "Kordian", trzeci z kolei utwór dramatyczny Słowackiego, tym przede wszystkim różni się od poprzednich, że dotyczy współczesnych autorowi wydarzeń.

Obrona: wskazanie wielkśoci i szlachetności idei, romantycznego patriotyzmu powstańców, uznania przez nich wolności ojczyzny za najwyższą wartość.

Oskarżenie (wskazanie... więcej

Motywy literackie w „Kordianie” Słowackiego

Motyw bohatera romantycznego
Kordian realizuje typową biografię bohatera romantycznego, łączy w niej cechy bohatera werterycznego (postać Wertera z powieści J. W. Goethego Cierpienia młodego Wertera) i bajronicznego (postać Hassana z poematu G. Byrona Giaur). Bohatera werterycznego cechuje wrażliwość, delikatność, wybujała fantazja, literackie fascynacje. Doświadcza zwykle niespełnionej miłość, której efektem... więcejCzas i miejsca akcji w „Kordianie”

Czas akcji
Przedstawione wydarzenia nie są ułożone chronologicznie. Czas nie jest linearny. Niektóre sceny nawiązują do wydarzeń historycznych. „Przygotowanie” odbywa się ostatniej nocy 1799 roku – 31 grudnia. Wiedźmy i szatani tworzą wówczas przywódców powstania listopadowego (1830).

Akcja „Przygotowania” toczy się nocą z 31 grudnia 1799 roku na 1 stycznia 1800 roku. Ta data, według... więcejMesjanizm a winkelriedyzm – spór wieszczów o losy narodu polskiego

W Kordianie ścierają się dwa stanowiska ideowo – polityczne. Uwydatnia się zaszyfrowana polemika Słowackiego z Mickiewiczem dotycząca postrzegania i interpretacji losów narodu polskiego.

Mickiewicz ujmował dzieje narodowe w kategoriach metafizycznych, stworzył ideę mesjanizmu – poświęcenia za sprawę kraju.

W III części Dziadów, w Widzeniu księdza Piotra ukazał losy Polski na wzór męczeństwa Chrystusa.... więcej

Znaczenie motta „Kordiana”

„Więc będę śpiewał i dążył do kresu
Ożywię ogień, jeśli jest w iskierce.
Tak Egipcjanin w liście z aloesu
Obwija zwiędłe umarłego serce;
Na liściu pisze zmartwychwstania słowa;
Chociaż w tym liściu serce nie ożyje,
Lecz od zepsucia wiecznie się zachowa,
W proch nie rozsypie... Godzina wybije,
Kiedy myśli słowa tajemne odgadnie,
Wtenczas odpowiedź będzie w sercu – na dnie.”

Tym fragmentem zaczerpniętym... więcejZnaczenie tytułu - „Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny.”

Pełny tytuł powieści: Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny.

W jednym z listów do matki, pisanym z Genewy w listopadzie 1833 roku, Słowacki wyjaśniał: „po całych dniach przepisuję na gwałt mój nowy poemat, który nazywa się „Kordian”. Dziwne to imię sam dla mego idealnego człowieka [zna]lazłem.”

Jednakże tytuł, będący jednocześnie imieniem głównego bohatera, wcale nie jest przypadkowy. Autor wybrał... więcejKordian - plan wydarzeń

Przygotowanie
1. W sylwestra 1799 roku, w grocie Twardowskiego, zbierają się czarownice i diabły.
2. Z kotła wyłaniają się kolejni przywódcy powstania listopadowego.
Prolog
1. Trzy osoby prezentują różne koncepcje poety i poezji.
2. Pierwsza Osoba Prologu ukazuje pogląd, że poezja jest "balsamem na narodowe rany".
3. Druga Osoba Prologu drwi z wypowiedzi poprzednika i nie wierzy w siłę poezji.
4. Trzecia Osoba Prologu... więcejPodróże Kordiana - czego Kordian nauczył się podczas wędrówki po Europie

Kordian po nieudanej próbie samobójczej rozpoczyna podróż po Europie. Wędrówka ta jest próbą odkrycia siebie. Konfrontacji marzeń z rzeczywistością. Wejściem w dorosłe życie.
"Rzeczywistość naga, wynagródź marzenie!
Obym się sam ocenił, skoro świat ocenię..."


Londyn
Kordian zasiada na ławce w James Paku, czyli Parku św. Jakuba. Rozmyśla o sobie, swoich decyzjach i świecie. Z tego stanu wytrąca go dozorca, który... więcejArgumenty Kordiana i argumenty Prezesa - za i przeciw zabójstwu cara

Argumenty Prezesa przeciw zabójstwu cara
1. Prezes uważa, że zabójstwo cara może przyczynić się do zwiększenia represji wobec Polski. Może to prowadzić do prawdziwej klęski.
A gdy jaki Antoniusz Europie pokaże
Płaszcz skrwawiony Cezara?... i do zemsty zbudzi?
A kiedy się na Polskę wszystkie ludy zwalą,
Wielu przeciw postawisz wojska? wielu ludzi?


2. Skrytobójstwo jest niegodne z rycerskim i moralnym kodeksem honorowym. Należy... więcejOpowieści Grzegorza - streszczenie i interpretacja

Grzegorz - wierny sługa Kordiana opowiada swoje historie w chwili wielkich rozterek głównego bohatera. Kordian mocno przeżywa śmierć przyjaciela, a także nieodwzajemnioną miłość Laury. Zastanawia się nad sensem istnienia. Przepełnia go smutek i nostalgia. W pewnym momencie mówi:

"Boże (...) Daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj... "

Grzegorz usiłuje podbudować Kordiana, skierować jego myśli na pozytywną drogę. Opowiada trzy... więcejWinkelriedyzm w Kordianie - wyjaśnienie pojęcia, intepretacja

W Kordianie ścierają się dwie koncepcje polityczne. Słowacki podejmuje polemikę z mesjanistyczną wizją Polski i narodu polskiego Mickiewicza. "Polska Winkelriedem narodów" wykrzyczał Kordian podczas swojego monologu na Mont Blanc. Czym jest winkelriedyzm i jakie było jego znaczenie?

Kim był Arnold Winkelried?
Poglądy Słowackiego ukształtowały się najprawdopodobniej podczas pobytu w Genewie. Tu poznał legendę szwajcarskiego bohatera... więcej