Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Sztuka poetycka – opracowanie

XX wiek poprzedziły wielkie zmiany światopoglądowe i ideowe. Pozytywistyczne postulaty odeszły w cień, oddając miejsce programowi modernistów. Wśród nowych haseł, na uwagę zasługuje manifest podejmujący wątek roli artysty i sztuki w nowej epoce. Mowa tu oczywiście o Sztuce poetyckiej Paula Verlaine'a, w której poeta wykłada swoją koncepcję poezji, znamienną dla rozwijającego się wówczas symbolizmu oraz impresjonizmu.

Wśród... więcejPiosenka jesienna – opracowanie

Piosenka jesienna (z fr. Chanson d'automne) to jeden z najsłynniejszych wierszy francuskojęzycznych. Pochodzi z pierwszego tomiku poezji Paula Verlaine’a, zatytułowanego Poèmes saturniens z 1866 roku.

Wymowa wiersza jest pesymistyczna. Podmiot liryczny jest tak bardzo dręczony przez Dławiący ból, że nie potrafi odnaleźć swego miejsca w świecie, nie potrafi się przystosować:
W zwątpieniu... więcejŚwiatło księżyca - opracowanie

W tym trzystrofowym utworze mamy nawiązanie zarówno do malarstwa (XVIII-wiecznego nurtu sentymentalnego), jak i do muzyki tego okresu.

Podmiot liryczny porównuje duszę adresata wiersza do pejzażu wyszukanego, w którym, mimo pozornej zabawy, wszyscy są jakby smutni trochę. Mimo iż rozprawiają o miłości i szczęściu, to jednak tak naprawdę nie wierzą w żadne z nich.

Wiersz jest pełen środków stylistycznych,... więcej