Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
XX wiek poprzedziły wielkie zmiany światopoglądowe i ideowe. Pozytywistyczne postulaty odeszły w cień, oddając miejsce programowi modernistów. Wśród nowych haseł, na uwagę zasługuje manifest podejmujący wątek roli artysty i sztuki w nowej epoce. Mowa tu oczywiście o Sztuce poetyckiej Paula Verlaine'a, w której poeta wykłada swoją koncepcję poezji, znamienną dla rozwijającego się wówczas symbolizmu oraz impresjonizmu.

Wśród wymienionych założeń najważniejsze dotyczą muzyczności, która urasta do niezbędnego elementu wartościowego liryku:
Oh, nic milszego od piosnki rozwiewnej,
(…)
Nade wszystko muzyki! Dla niej
Przenoś wiersz nieparzysty nad inne,
Roztopiony w powietrzu płynniej,
Bez ciężarów, co wstrzymują zdanie.

Wiąż wyrazy niedbale dobrane:
Nic droższego od przymglonej piosenki,
Gdzie w upojeniu łączą dźwięki
Z wyrazistym Niezdecydowane.
(…)
Muzyki wszędzie, muzyki zawsze!
Niech z twojej duszy wiersz skrzydlaty
Ulatuje w nieznanych dusz światy,
W niebo innych miłości najdalsze.


Stworzenie dzieła opartego na zasadach muzyczności, rytmiczności, tempa, zapewni mu nieśmiertelność (podobnego zdania byli także inni poeci - Stephane Mallarme, Kazimierz Przerwa Tetmajer).

Aby osiągnąć ów cel, każdy początkujący twórca powinien praktykować wiersz nieparzysty, przepełniony bliższymi lub dalszymi konotacjami, czyli wystrzegać się tradycyjnej wersyfikacji, która była tylko ciasnym ograniczeniem dla prawdziwego twórcy. Prawdziwym grzechem było nazywanie po imieniu rzeczy czy stanów ducha. Można było, a nawet trzeba było – jedynie sugerować.
Verlaine pisze na przykład:
My chcemy tylko odcieniowych smug,
Nie barwy świetnej, nie, tylko odcienia!
(…)
Bo nade wszystko chcemy Odcienia,
Odcienia, nie kolorów tęczy!
Oh, tylko Odcień zaręczy
Sen ze snem, z fletnią rogu brzmienia!

Tak jako impresjoniści, postulował posługiwanie się skojarzeniem, „malowanie” odcieniem, a nie nudnym i przewidywalnym kolorem. Chciał, poprzez swą poezję, zainicjować swoistą grę z czytelnikiem, który mógłby sobie dopowiadać interpretację, a nie przyjmować tę z góry narzuconą. Słowa A wszystko inne - to literatura… są dowodem jego pogardy dla każdej aktywności literackiej, która jest inicjowana z myślą o utylitarności sztuki. Dla niego najważniejsze było porzucenie dosłowności, dydaktyzmu:

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Modernistyczna emancypacja
2  Cygan i filister, czyli konflikt jednostka – społeczeństwo w życiu i literaturze Młodej Polski
3  Polska w latach 1890-1918