Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Wstęp

W listopadzie 1900 roku krakowski poeta, Lucjan Rydel, poślubił prostą dziewczynę z pobliskich Bronowic, Jadwigę Mikołajczykównę. Na weselu obecny był również Stanisław Wyspiański, który w kilka tygodni później zasiadł do pisania dramatu, opartego na autentycznych wydarzeniach tamtej listopadowej nocy. W ten sposób powstało „Wesele”, utwór będący próbą krytycznej oceny współczesności, narodowych mitów i obnażeniem swoistej beznadziejności życia polskiego tamtych czasów.

Dramat uświadamiał tragiczną sytuację narodu, który nie był zdolny do walki o odzyskanie niepodległości. „Wesele” rozsławiło nazwisko autora, a krytyka i publiczność okrzyknęła go czwartym wieszczem narodu.

Czas i miejsce akcji

Czas i miejsce akcji zostały ściśle sprecyzowane w didaskaliach, poprzedzających akt I. Akcja dramatu rozgrywa się w świetlicy wiejskiej chaty. Widoczne są również drzwi, prowadzące do kolejnego pomieszczenia, z którego dochodzą dźwięki weselnej muzyki i gwar rozmów. Jest listopadowa noc, roku tysiąc dziewięćsetnego. Wydarzenia, opisane w „Weselu” rozgrywają się w ciągu kilku godzin – rozpoczynają się przed północą (w akcie II wybija północ, będąca sygnałem do oczepin), a kończą o świcie następnego dnia.

Bibliografia


1.Eustachiewicz L., Spory o interpretację twórczości Wyspiańskiego, „Pamiętnik Literacki” 1959, z. 1
2.Łempicka A., O „Weselu” Wyspiańskiego, „Twórczość” 1957, nr 10/11
3.Makowiecki T., Poeta-malarz. Studium o Stanisławie Wyspiańskim, Warszawa 1969
4.Nowakowski J., Stanisław Wyspiański, Warszawa 1971
5.Nowakowski J., Wyspiański. Studia o dramatach, Kraków 1971
6.Stanisław Wyspiański. Monografia bibliograficzna, oprac. M. Stokowa, Kraków 1968
7.„Wesele” we wspomnieniach i krytyce, oprac. A. Łempicka, Kraków 1970
8.Wyka K., Legenda i prawda „Wesela”, Warszawa 1950



Mapa serwisu: