Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Cyprian Kamil Norwid – najważniejsze dzieła

Poematy

1848 – Wigilia (traktat poetycki, wydany w Paryżu)
1849 – Pieśni społecznej cztery stron (traktat poetycki, wydany w Poznaniu)
1850- Psalmów-psalm (traktat poetycki)
1851- Promethidion (poetycki traktat o sztuce, wydany w Paryżu)
1857- Quidam (poemat z czasów starożytnych)
1869- Rzecz o wolności slowa
1871- Assunta
1871 – A Dorio ad Phrygium (zachowany we fragmencie)

Zbiory poetyckie

1863 Poezje (wydane w Lipsku)
1865-66- Vade-mecum

Utwory dramatyczne
1849 – Krakus(misterium-tragedia) – wszedł do tomu Poezje z 1863 roku
1851 Zwolon(wydany w Poznaniu)
1851- Wanda (misterium dramatyczne;II wersja zaginionego dzieła z 1847)
1862 - Aktor (I wersja utworu, II wersja 1867)
1870-78 - Kleopatra (również jako Kleopatra i Cezar)
1872 - Pierścień wielkiej damy („biała tragedia”)
1880-82(ok.) Miłość - czysta u kąpieli morskich (komedia)

Proza

1856-1857 Czarne kwiaty oraz Białe kwiaty (opublikowane w dodatku miesięcznym do „Czasu”)
1858- O sztuce rozprawa
1861- O Juliuszu Słowackim (cykl odczytów, opublikowany w Paryżu)
1881-83 (lub 1883)- Ad leones nowela
1882- Milczenie rozprawa filozoficzna
1882-83 - Stygmat nowela
1883- Tajemnica lorda Singelworth nowela


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Do obywatela Johna Brown - analiza i interpretacja
2  W Weronie - analiza i interpretacja, treść
3  Bema pamięci żałobny rapsod - analiza i interpretacjaStreszczenia książek
Tagi: