Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Wydarzenia historyczne i społeczne w Europie

Oświecenie to epoka współtworząca prawie cały wiek XVIII, zahaczająca również o wiek XIX. Umownie zamykają ją ważne wydarzenia historyczne z terenów Francji: rozpoczyna je koniec panowania Ludwika XIV a kończy rewolucja francuska. Jest to czas wielkiego rozwoju kultury i stopniowej kompromitacji porządku politycznego opartego na dynastiach i wojnach.

Trwa wówczas walka o hegemonię w Europie i dochodzi do wyraźnej zmiany układu sił politycznych.... więcejTło historyczne oświecenia w Polsce

W Polsce doba Oświecenia to okres bardzo trudny. Po okresie rządów Sasów następuje odrodzenie kraju i próba odbudowy jego niepodległości poprzez reformy. Niestety, ten niezwykle dynamiczny i ambitny program realizowany przez ośrodek królewski zostaje zakłócony wydarzeniami, które wyniknęły z zawiązanej w 1768 r. konfederacji barskiej . Konfederacja ta miała charakter antykrólewski i antyreformatorski, choć jej uczestnicy kierowali... więcejChronologia - najważniejsze wydarzenia epoki

Historia:
1715 – śmierć Ludwika XIV – „Króla-Słońce”
1764 – koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego
1768-1772 – konfederacja barska
1771 – kasata zakonu jezuitów
1772 – I rozbiór Polski, powstanie KEN
1788-1892 – obrady Sejmu Wielkiego
1789 – początek rewolucji francuskiej
1791 – uchwalenie Konstytucji 3 Maja
1792 – konfederacja targowicka i II rozbiór Polski
1793... więcej