Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Historia:
1715 – śmierć Ludwika XIV – „Króla-Słońce”
1764 – koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego
1768-1772 – konfederacja barska
1771 – kasata zakonu jezuitów
1772 – I rozbiór Polski, powstanie KEN
1788-1892 – obrady Sejmu Wielkiego
1789 – początek rewolucji francuskiej
1791 – uchwalenie Konstytucji 3 Maja
1792 – konfederacja targowicka i II rozbiór Polski
1793 – śmierć Ludwika XVI
1794 – insurekcja kościuszkowska
1795 – III rozbiór Polski
1797 – stworzenie legionów polskich we Włoszech
1804 – Napoleon Cesarzem Francji
1807 – powstanie Księstwa Warszawskiego

Literatura i kultura obca:
1690 – Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego J. Locke’a
1719 – Przypadki Robinsona Cruzoe D. Defoe’a
1759 – Kandyd Woltera
1760 – Pieśni Osjana MacPhersona
1761 – Nowa Heloiza J. J. Rousseau
1762 – Umowa społeczna J. J. Rousseau
1751-1780 – Encyklopedia francuska
1768 – Podróż sentymentalna L. Sterne’a
1773 – Kubuś Fatalista i jego pan D. Diderota
1772 – Cierpienia młodego Wertera J.W. Goethego
1781 – Krytyka czystego rozumu I. Kanta
1782 – Zbójcy F. Schillera
1808 – Faust J.W. Goethego

Literatura i kultura polska:
1740 – założenie Collegium Nobilium
1747 – otwarcie Biblioteki Załuskich
1749 – Głos wolny wolność ubezpieczający S. Leszczyńskiego
1760 – O skutecznym rad sposobie S. Konarskiego
1765 – powstanie pierwszego teatru publicznego
1765-1785 – „Monitor”
1770-1777 – „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”
1773 – Myszeida I. Krasickiego
1778 – Monachomachia I. Krasickiego
1779 – Satyry, Bajki I. Krasickiego
1781 – Fircyk w zalotach F. Zabłockiego
1780-87 – Zabawki wierszem F. Karpińskiego
1787-1788 – Poezje F.D. Kniaźnina
1788 – Do Stanisława Małachowskiego H. Kołłątaja
1790 – Powrót posła J.U. Niemcewicza
1790 – Przestrogi dla Polski S. Staszica
1792 – Pieśni nabożne F. Karpińskiego
1794 – Krakowiacy i Górale W. Bogusławskiego
1797 – Pieśń Legionów Polskich we Włoszech J. WybickiegoPolecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Kierunki w architekturze i sztuce oświecenia
2  Podział epoki w Polsce
3  Oświeceniowe gatunki literackie