Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Motyw władzy odnajdziesz w utworach literackich z każdej epoki, ponieważ odnalezienie idealnego systemu rządów pozwoliłoby na utrzymanie na świecie równowagi. Niestety jak pokazuje rzeczywistość i literatura władza nie służy tylko dobru państwa, ale może być także źródłem zła i zniszczenia, tak jak miało to miejsce w dramacie „Makbet”.

- Makbet był wiernym dowódcą wojskowym aż do dnia, gdy na wrzosowisku trzy czarownice przepowiedziały mu, że zostanie królem.
- Ich słowa obudziły w bohaterze żądzę władzy, którą podsycała jego małżonka.
- Makbet zdecydował się zamordować króla Duncana we śnie, gdy przebywał w jego zamku.
- Rządy nowego władcy były jednak okrutne, ponieważ Makbet nie dbał o potrzeby poddanych i nieustannie ich szpiegował w obawie przed odebraniem mu tronu.
- Szekspir przedstawił władzę jako przedmiot chorych ambicji oraz źródło niszczycielskiej siły.
- Władza odmieniła charakter Makbeta i przyczyniła się do jego upadku moralnego, a ostatecznie do jego śmierci.

„Odprawa posłów greckich” Jan Kochanowski – w dramacie ukazana została odpowiedzialność władzy za dzieje kraju i narodu oraz skutki zasiadania na tronie nieudolnych władców;
  Dowiedz się więcej
1  Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Wina jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Literacki wizerunek tyrana. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Wizerunek kobiety w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Rola postaci fantastycznych i zjawisk nadprzyrodzonych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst